Khóa Học Es20347- Kích Hoạt Và Quản Lý Office 365

Khóa học này tập trung vào các kỹ năng cần thiết để thiết lập đối tượng thuê Office 365, bao gồm liên kết với định danh người sử dụng hiện có và các kỹ năng cần thiết để duy trì đối tượng thuê Office 365.

Đăng kí tư vấn

Giới thiệu Khóa học

Khóa học này hướng đến các chuyên gia CNTT tham gia đánh giá, lập kế hoạch, triển khai và vận hành các dịch vụ Office 365, bao gồm các định danh, kỹ thuật phụ thuộc, yêu cầu và công nghệ hỗ tr. Khóa học này tập trung vào các kỹ năng cần thiết để thiết lập đối tượng thuê Office 365, bao gồm liên kết với định danh người sử dụng hiện có và các kỹ năng cần thiết để duy trì đối tượng thuê Office 365.

Khóa học này sẽ cung cấp cho các chuyên gia CNTT có kinh nghiệm được đào tạo mà họ cần để lập kế hoạch, cấu hình và quản lý môi trường Office 365. Học viên tham dự khóa học này được kỳ vọng sẽ có hiểu biết khá rộng về một số công nghệ tại chỗ như Hệ thống tên miền (DNS) và AD DS, cũng như hiểu biết chung về Exchange Server, Microsoft Lync Server hoặc Skype for Business Server và Microsoft Máy chủ SharePoint.

Kết quả sau khóa học

 • Lập kế hoạch triển khai Office 365, định cấu hình đối tượng thuê Office 365 và lập kế hoạch triển khai thử nghiệm
 • Quản lý người dùng, nhóm và giấy phép Office 365 cũng như định cấu hình quản trị được ủy quyền.
 • Giới thiệu và phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ demo sản phẩm phần mềm cũng như các giải pháp CNTT tới khách hàng.
 • Lập kế hoạch và định cấu hình kết nối máy khách với Office 365
 • Lập kế hoạch và cấu hình đồng bộ hóa thư mục giữa Azure AD và AD DS tại chỗ.
 • Lập kế hoạch và thực hiện việc triển khai Office 365 ProPlus.
 • Lập kế hoạch và quản lý người nhận và quyền trên Exchange Online.
 • Lập kế hoạch và cấu hình các dịch vụ Exchange Online.
 • Lập kế hoạch và thực hiện triển khai Skype for Business Online.
 • Lập kế hoạch và cấu hình SharePoint Online.
 • Lập kế hoạch và định cấu hình giải pháp cộng tác Office 365 bao gồm các nhóm Yammer Enterprise, OneDrive for Business và Office 365.
 • Lập kế hoạch và định cấu hình tích hợp giữa Office 365 và Azure RMS, đồng thời định cấu hình các tính năng tuân thủ trong Office 365.
 • Theo dõi và xem xét các dịch vụ Office 365 và khắc phục sự cố Office 365.
 • Lập kế hoạch và triển khai liên kết nhận dạng giữa AD DS tại chỗ và Azure AD.