Phân hệ quản lý bán hàng

Phân hệ quản lý bán hàng tích hợp nhiều module hữu ích, liên thông dữ liệu giữa các phòng ban. Quy trình tự động, dữ liệu đồng nhất nhất, truy cập mọi nơi, tổng hợp nhanh chóng, chia sẻ đa chiều.

Liên hệ tư vấn

1. CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHÂN HỆ

Quy trình quản lý Khách hàng

 • 1. Tiếp nhận thông tin khách hàng
 • 2. Tạo lập hồ sơ khách hàng.
 • 3. Phân công và giao dịch khách hàng
 • 4. Quản lý các cơ hội bán hàng
 • 5. Tạo lập báo giá, đơn hàng, hợp đồng
 • 6. Chăm sóc khách hàng
 • 7. Tổng hợp, phân tích và báo cáo

2. VẤN ĐỀ CỦA BỘ PHẬN BÁN HÀNG

Bao gồm 08 vấn đề chính

 • Quản lý khó nắm bắt được các chỉ số liên quan đến hoạt động bán hàng, phải chờ nhân viên báo cáo hoặc trao đổi mất rất nhiều thời gian.
 • Hồ sơ khách hàng không tập trung trên một hệ thống dẫn đến khó theo dõi và kiểm soát các hoạt động liên quan đến khách hàng, thông tin khách hàng không được bảo mật. Khi có thay đổi về nhân sự việc bàn giao dữ liệu không đầy đủ và có thể thất thoát, nhân viên mới gặp khó khăn trong việc tương tác với khách hàng do không kế thừa được lịch sử giao dịch từ nhân viên kinh doanh trước đó.
 • Khi 1 nhân viên kinh doanh nghỉ việc sẽ rất khó khăn trong việc chuyển giao thông tin khách hàng, bao gồm các thông tin đã trao đổi với khách hàng, số báo giá và giá trị báo giá đã gửi, gây mất mát thông tin và khó khăn cho người kế nhiệm
 • Khó khăn trong việc xây dựng và quản lý nội dung, tình trạng của các báo giá. Khó kiểm soát thông tin từng phiên bản báo giá.
 • Khó kiểm soát thông tin về đơn hàng, tiến độ thanh toán. Thông tin tương tác với các bộ phận khác khó khăn, mất nhiều thời gian gây ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng.
 • Khó khăn trong việc quản lý chi tiết công nợ khách hàng, thời gian nợ, hạn mức nợ của từng khách hàng.
 • Khó khăn trong việc tổng hợp doanh thu, doanh số từ đó dự báo dòng tiền và lập phương án bán hàng.Công cụ đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong phòng kinh doanh còn nhiều hạn chế, chưa có sự rõ ràng, minh bạch.

Quản trị thông tin khách hàng

 •  Quản lý thông tin khách hàng.
 •  Quản lý cơ hội bán hàng
 •  Quản lý khách hàng tiềm năng
 •  Quản lý nhóm khách hàng
 •  Tạo lập nhóm khách hàng
 •  Phân công chăm sóc khách hàng

Quản lý giao dịch khách hàng

 •  Lập kế hoạch công việc
 •  Lập lịch làm việc với khách hàng
 •  Phân công, giao việc cho nhân viên
 •  Theo dõi giao dịch khách hàng
 •  Email gửi khách hàng
 •  Báo cáo công việc

Quản lý Báo giá

 •  Yêu cầu báo giá
 •  Yêu cầu khảo sát, dự toán, thiết kế trước báo giá
 •  Tạo lập, phê duyệt báo giá
 •  Quản lý lịch sử báo giá
 •  Quản lý các phiên bản báo giá
 •  Theo dõi báo giá
 •  Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo các tiêu chí

Quản lý Đơn hàng

 •  Tạo lập, phê duyệt đơn hàng
 •  Quản lý, theo dõi tình trạng đơn hàng
 •  Tạo lập đề nghị xuất kho
 •  Theo dõi tình trạng thanh toán đơn hàng
 •  Theo dõi tình trạng xuất hóa đơn cho khách hàng
 •  Tạo lập biên bản bàn giao, nghiệm thu, bảo hành cho đơn hàng
 •  Theo dõi công nợ với khách hàng
 •  Tổng hợp, báo cáo thống kê theo mẫu

Chức năng quản lý Kho

 •  Quản lý mã theo Mã vạch, QR Code
 •  Tạo lập phiếu nhập mua
 •  Tạo lập phiếu hàng bán bị trả lại
 •  Tạo lập phiếu nhập thành phẩm sản xuất
 •  Tạo lập Phiếu nhập khác
 •  Tạo lập phiếu xuất bán
 •  Tạo lập phiếu xuất dùng nội bộ
 •  Tạo lập phiếu xuất trả hàng mua
 •  Tạo lập Phiếu xuất khác
 •  Hỗ trợ tính giá bình quân cuối kỳ: Theo kho và không theo kho
 •  Hỗ trợ tính giá bình quân tức thời (phiếu nhập)
 •  Hỗ trợ tính giá nhập trước, xuất trước (FIFO)
 •  Hỗ trợ tính giá nhập sau, xuất trước (LIFO)
 •  Hỗ trợ tính giá đích danh
 •  Báo cáo Nhập xuất tồn
 •  Báo cáo Theo thẻ kho
 •  Báo cáo Vật tư theo ngày
 •  Báo cáo Tồn kho theo dự án

Báo cáo tổng hợp và thống kê

 •  Báo cáo thông tin khách hàng
 •  Báo cáo báo giá
 •  Báo cáo doanh số
 •  Báo cáo doanh thu
 •  Báo cáo chỉ theo chỉ tiêu
 •  Báo cáo tổng hợp
 •  Báo cáo KPI
 •  Báo cáo kế hoạch

3. ĐIỂM NỔI TRỘI CỦA PHÂN HỆ

Giải pháp của Eastern Sun giải quyết cho 08 vấn đề trên

 • Quản lý nắm bắt được các chỉ số quan trọng trên 1 màn hình dashboard theo thời gian thực và có thông tin để đưa ra quyết định khi cần như: Số báo giá chờ duyệt, giá trị báo giá, số đơn hàng, số đơn bị hủy, giá trị đơn hàng, doanh thu, doanh số.
 • Hồ sơ khách hàng được lưu trữ đầy đủ, tập trung trên một hệ thống của công ty nâng cao tính bảo mật, kế thừa và hạn chế thất thoát. Hệ thống có khả năng phân quyền cho nhân viên kinh doanh phụ trách tệp khách hàng nhất định, tránh trùng lặp, không bỏ sót, tận dụng tối đa các cơ hội bán hàng.
 • Mọi thông tin về khách hàng, số lượng báo giá, giá trị báo giá, phiên bản báo giá và nội dung trao đổi làm việc được lưu trữ vĩnh viễn trên hệ thống. Nhân viên mới vào chỉ cần tiếp nhận tài khoản là có thể nắm bắt được công việc ngay lập tức
 • Hệ thống giúp quản lý toàn bộ báo giá trong lịch sử giao dịch với khách hàng. Phân tích, thống kê đo lường chi tiết về báo giá.
 • Dữ liệu được liên thông, cập nhật tức thời từ các bộ phận khác cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ bộ phận kinh doanh xử lý đơn hàng nhanh chóng, nâng cáo hiệu quả bán hàng.
 • Thống kê chi tiết từng khoản nợ của khách hàng giúp bộ phận kinh doanh dễ dàng theo dõi công nợ. Ngoài ra hệ thống có thể cảnh báo, nhắc nhở nhân viên kinh doanh về các khoản nợ của khách hàng.
 • Dễ dàng lập phương án kinh doanh. Báo giá với các công thức và các loại chi phí được thiết lập sẵn. Danh mục dự kiến thanh toán của khách hàng sẽ giúp dự báo được dòng tiền của doanh nghiệp
 • Thiết lập KPIs cho từng nhân viên, phòng ban theo tháng/quý/năm. Hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu, đánh giá và so sánh hiệu quả của nhân viên kinh doanh dựa trên KPIs đã được thiết lập.

Quy trình làm việc của chúng tôi !

Chúng tôi luôn lắng nghe và đồng hành cùng khách hàng để xây dựng giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhất với từng doanh nghiệp.