PHÂN HỆ PHẦN MỀM

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Phần mềm quản lý bán hàng tích hợp nhiều module hữu ích, liên thông dữ liệu giữa các phòng ban. Quy trình tự động, dữ liệu đồng nhất nhất, truy cập mọi nơi, tổng hợp nhanh chóng, chia sẻ đa chiều.

Liên hệ tư vấn

CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHÂN HỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Quy trình quản lý Khách hàng – Quản lý bán hàng

 • Tiếp nhận thông tin khách hàng
 • Tạo lập hồ sơ khách hàng.
 • Phân công và giao dịch khách hàng
 • Quản lý các cơ hội bán hàng
 • Tạo lập báo giá, đơn hàng, hợp đồng
 • Chăm sóc khách hàng
 • Tổng hợp, phân tích và báo cáo

Phần mềm kế toán doanh nghiệp ⇥

VIDEO MÔ TẢ PHÂN HỆ  PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Phòng kinh doanh đồng thời nắm giữ vai trò thúc đẩy, quảng bá và phân phối các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo về các chiến lược kinh doanh. Đây cũng là bộ phận làm việc trực tiếp với các phòng ban khác của công ty và tiếp cận trực tiếp với khách hàng cũng như thực hiện các nhiệm vụ quan sát và phân tích thị trường.

Video bên đây mô tả lại các thức hoạt động và các tính năng tiêu biểu của phân hệ Quản lý Bán hàng trong Hệ thống Eastern Sun ERP.

Phần mềm quản lý kho hiệu quả ⇥

QUẢN LÝ BÁN HÀNG – CÁC VẤN ĐỀ CỦA BỘ PHẬN BÁN HÀNG

 •  Không nắm bắt được các chỉ số liên quan tới hoạt động bán hàng.
 •  Thông tin không được đồng trên một hệ thống gây nhiều khó khăn trong việc nắm bắt, theo dõi, kiểm soát và thừa kế thông tin.
 •  Việc thừa kế và nắm bắt dữ liệu gặp nhiều bất cập trong quá trình thay đổi nhân sự.
 •  Việc chuyển giao thông tin khách hàng dễ bị thất thoát và đứt gãy khi có sự thay đổi về nhân sự
 •  Khó khăn trong việc xây dựng và quản lý nội dung, tình trạng của các báo giá. Khó kiểm soát thông tin từng phiên bản báo giá.
 •  Thông tin về đơn hàng, tiến độ thanh toán khó kiểm soát. Tiến độ giao hàng bị ảnh hưởng do sự tương tác thông tin với các bộ phận khác gặp nhiều khó khăn.
 •  Khó khăn trong việc quản lý chi tiết công nợ khách hàng, thời gian nợ, hạn mức nợ của từng khách hàng.
 •  Việc tổng hợp doanh thu, doanh số, dự báo dòng tiền và lập phương án bán hàng gặp nhiều khó khăn, các công cụ đánh giá nhân viên còn nhiều hạn chế chưa rõ ràng và minh bạch.

Quản trị thông tin khách hàng – Quản lý bán hàng

 •  Quản lý thông tin khách hàng.
 •  Quản lý cơ hội bán hàng
 •  Quản lý khách hàng tiềm năng
 •  Quản lý nhóm khách hàng
 •  Tạo lập nhóm khách hàng
 •  Phân công chăm sóc khách hàng

Quản lý giao dịch khách hàng – Quản lý bán hàng

 •  Lập kế hoạch công việc
 •  Lập lịch làm việc với khách hàng
 •  Phân công, giao việc cho nhân viên
 •  Theo dõi giao dịch khách hàng
 •  Email gửi khách hàng
 •  Báo cáo công việc

Quản lý Báo giá – Quản lý bán hàng

 •  Yêu cầu báo giá
 •  Yêu cầu khảo sát, dự toán, thiết kế trước báo giá
 •  Tạo lập, phê duyệt báo giá
 •  Quản lý lịch sử báo giá
 •  Quản lý các phiên bản báo giá
 •  Theo dõi báo giá
 •  Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo các tiêu chí

Quản lý Đơn hàng – Quản lý bán hàng

 •  Tạo lập, phê duyệt đơn hàng
 •  Quản lý, theo dõi tình trạng đơn hàng
 •  Tạo lập đề nghị xuất kho
 •  Theo dõi tình trạng thanh toán đơn hàng
 •  Theo dõi tình trạng xuất hóa đơn cho khách hàng
 •  Tạo lập biên bản bàn giao, nghiệm thu, bảo hành cho đơn hàng
 •  Theo dõi công nợ với khách hàng
 •  Tổng hợp, báo cáo thống kê theo mẫu

QUẢN LÝ KHO – Quản lý bán hàng

 •  Quản lý mã theo Mã vạch, QR Code
 •  Tạo lập phiếu nhập mua
 •  Tạo lập phiếu hàng bán bị trả lại
 •  Tạo lập phiếu nhập thành phẩm sản xuất
 •  Tạo lập Phiếu nhập khác
 •  Tạo lập phiếu xuất bán
 •  Tạo lập phiếu xuất dùng nội bộ
 •  Tạo lập phiếu xuất trả hàng mua
 •  Tạo lập Phiếu xuất khác
 •  Hỗ trợ tính giá bình quân cuối kỳ: Theo kho và không theo kho
 •  Hỗ trợ tính giá bình quân tức thời (phiếu nhập)
 •  Hỗ trợ tính giá nhập trước, xuất trước (FIFO)
 •  Hỗ trợ tính giá nhập sau, xuất trước (LIFO)
 •  Hỗ trợ tính giá đích danh
 •  Báo cáo Nhập xuất tồn
 •  Báo cáo Theo thẻ kho
 •  Báo cáo Vật tư theo ngày
 •  Báo cáo Tồn kho theo dự án

Báo cáo tổng hợp và thống kê – Quản lý bán hàng

 •  Báo cáo thông tin khách hàng
 •  Báo cáo báo giá
 •  Báo cáo doanh số
 •  Báo cáo doanh thu
 •  Báo cáo chỉ theo chỉ tiêu
 •  Báo cáo tổng hợp
 •  Báo cáo KPI
 •  Báo cáo kế hoạch

TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA PHÂN HỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

 •  Các chỉ số quan trọng sẽ được hiển thị trên màn hình dashboard giúp quản lý dễ dàng nắm bắt được các thông tin về đơn hàng như: Số báo giá chờ duyệt, giá trị báo giá, số đơn hàng, số đơn bị hủy, giá trị đơn hàng, doanh thu, doanh số.
 •  Hồ sơ khách hàng được lưu trữ đầy đủ trên một hệ thống với tính bảo mật cao, hạn chế thất thoát thông tin.
 •  Hệ thống có khả năng phân quyền cho nhân viên phụ trách tệp khách hàng nhất định, tránh trùng lặp, không bỏ sót, tận dụng tối đa các cơ hội bán hàng.
 •  Thông tin liên quan tới khách hàng và các hoạt động mua bán sẽ được lưu trữ vĩnh viễn trên hệ thống giúp việc thừa kế, nắm bắt, chia sẻ thông tin một cách dễ dàng và thuận tiện.
 •  Lịch sử giao dịch với khách hàng được lưu trữ giúp người dùng dễ dàng phân tích, thống kê đo lường chi tiết về báo giá.
 •  Dữ liệu được liên thông, cập nhật tức thời từ các bộ phận khác cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ bộ phận kinh doanh xử lý đơn hàng nhanh chóng, hiệu quả.
 •  Chi tiết khoản nợ của khách hàng được thống kê đầy đủ giúp bộ phận kinh doanh dễ dàng theo dõi công nợ.
 •  Phương án kinh doanh, báo giá với các công thức và các loại chi phí được thiết lập sẵn. Mục dự kiến thanh toán của khách hàng sẽ giúp dự báo được dòng tiền của doanh nghiệp.
 •  Thiết lập KPIs cho từng nhân viên, phòng ban theo tháng/quý/năm giúp đánh giá, phân loại nhân viên một cách hiệu quả.

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý bán hàng

Hiểu được khó khăn của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất trong khâu bán hàng. Eastern Sun xin giới thiệu đến quý vị một giải pháp ưu việt – Eastern Sun ERP – Phần mềm quản lý bán hàng. Giải pháp có thế giúp doanh nghiệp quản trị tối ưu mọi bộ phận trong doanh nghiệp. Tuy nhiên ở video sau đây, chúng ta sẽ đi sâu vào phần hướng dẫn sử dụng phân hệ bán hàng trong Eastern Sun ERP.

Dùng thử

Quy trình làm việc của chúng tôi !

Chúng tôi luôn lắng nghe và đồng hành cùng khách hàng để xây dựng giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhất với từng doanh nghiệp.