Phần mềm quản lý mua hàng

Giải pháp Phần mềm quản lý mua hàng tích hợp nhiều phân hệ. Quy trình tự động, dữ liệu duy nhất, truy cập mọi nơi, tổng hợp nhanh chóng, chia sẻ đa chiều.

Liên hệ hỗ trợ

Quy trình quản lý mua hàng

 • 1. Đề nghị mua đã được duyệt
 • 2. Yêu cầu báo giá
 • 3. Tiếp nhận báo giá
 • 4. Duyệt báo giá
 • 5. Lập hợp đồng, đơn hàng mua
 • 6. Xử lý Hóa đơn, Thanh toán, Công nợ
 • 7. Theo dõi hàng về, nhập kho
 • 8. Tổng hợp, báo cáo

Quản lý các đề nghị mua

 •  Tạo đề nghị mua từ các phòng ban
 •  Phân loại các đề nghị mua
 •  Phê duyệt đề nghị mua theo quy định
 •  Tổng hợp, lập kế hoạch đề nghị đã duyệt
 •  Theo dõi kế hoạch mua hàng
 •  Phân công mua hàng
 •  Tạo lập hợp đồng, đơn mua hàng
 •  Gửi đơn hàng, hợp đồng tới nhà cung cấp

Quản lý Báo giá nhà cung cấp

 •  Quản lý thông tin nhà cung cấp
 •  Quản lý đánh giá nhà cung cấp
 •  Báo giá nhà cung cấp
 •  Các phiên bản giáo giá nhà cung cấp
 •  Theo dõi báo giá nhà cung cấp
 •  Phê duyệt báo giá nhà cung cấp
 •  Tổng hợp, thống kê, báo cáo

Quản lý Hợp đồng, Đơn mua hàng

 •  Tạo lập hợp đồng, đơn mua hàng
 •  Phê duyệt hợp đồng, đơn mua hàng
 •  Theo dõi tình trạng đơn mua hàng
 •  Quản lý Đề nghị kiểm tra hàng mua
 •  Quản lý Đề nghị nhập kho hàng mua
 •  Theo dõi kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp
 •  Theo dõi chứng từ nhà cung cấp
 •  Quản lý biên bản bàn giao, bảo hành, hàng mua
 •  Tổng hợp, thống kê, báo cáo
 

Chức năng quản lý Kho

 •  Quản lý mã theo Mã vạch, QR Code
 •  Theo dõi định mức tồn kho
 •  Quản lý Đề nghị nhập hàng mua
 •  Quản lý Phiếu nhập hàng mua
 •  Tạo lập phiếu xuất trả hàng mua
 •  Tạo lập Phiếu xuất khác
 •  Hỗ trợ tính giá bình quân cuối kỳ: Theo kho và không theo kho
 •  Hỗ trợ tính giá bình quân tức thời (phiếu nhập)
 •  Hỗ trợ tính giá nhập trước, xuất trước (FIFO)
 •  Hỗ trợ tính giá nhập sau, xuất trước (LIFO)
 •  Hỗ trợ tính giá đích danh
 •  Báo cáo Nhập xuất tồn
 •  Báo cáo Theo thẻ kho
 •  Báo cáo Vật tư theo ngày
 •  Báo cáo Tồn kho theo dự án

Báo cáo thống kê

 •  Báo cáo thông tin nhà cung cấp
 •  Báo cáo báo giá nhà cung cấp
 •  Báo cáo chi phí mua hàng
 •  Báo cáo mua hàng theo chỉ tiêu
 •  Báo cáo tổng hợp
 •  Báo cáo đánh giá Nhà cung cấp
 •  Báo cáo kế hoạch

Đặc trưng của phần mềm

 •  Quản lý đầy đủ thông tin nhà cung cấp.
 •  Quản lý báo giá giá linh hoạt
 •  Quản lý đơn mua hàng theo quy trình
 •  Chia sẻ dữ liệu đa chiều
 •  Theo dõi đơn hàng chặt chẽ và đồng nhất
 •  Tích hợp hệ thống quản lý tồn kho
 •  Truy cập mọi nơi, an toàn, bảo mật
 •  Tổng hợp và báo cáo chi tiết
 •  Phần mềm dễ dàng tích hợp, mở rộng chức năng
 •  Triển khai hệ thống trên Cloud hoặc Server riêng
 •  Hỗ trợ ứng dụng di động – IOS, Android

Quy trình làm việc của chúng tôi !

Chúng tôi luôn lắng nghe và đồng hành cùng khách hàng để xây dựng giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhất với từng doanh nghiệp.

Bảng giá sản phẩm

Gói cơ bản

Giá : Liên hệ

 • 1. Quản lý Thông tin nhà cung cấp
 • 2. Quản lý đề nghị mua
 • 3. Quản lý báo giá nhà cung cấp
 • 4. Quản lý Hợp đồng-Đơn hàng mua
 • 5. Quản lý kho hàng mua
 • 6. Quản lý Công nợ nhà cung cấp
 • 7. Quản lý Quy trình mua hàng
Liên hệ

Gói tiêu chuẩn

Giá : Liên hệ

 • 1. Quản lý Thông tin nhà cung cấp
 • 2. Quản lý đề nghị mua
 • 3. Quản lý báo giá nhà cung cấp
 • 4. Quản lý Hợp đồng-Đơn hàng mua
 • 5. Quản lý kho hàng mua
 • 6. Quản lý Công nợ nhà cung cấp
 • 7. Quản lý Quy trình mua hàng
 • 8. Ứng dụng Mobile
Liên hệ

Gói Doanh nghiệp

Giá : Liên hệ

 • 1. Quản lý Thông tin nhà cung cấp
 • 2. Quản lý đề nghị mua
 • 3. Quản lý báo giá nhà cung cấp
 • 4. Quản lý Hợp đồng-Đơn hàng mua
 • 5. Quản lý kho hàng mua
 • 6. Quản lý Công nợ nhà cung cấp
 • 7. Quản lý Quy trình mua hàng
 • 8. Quản lý tài liệu
 • 9. Ứng dụng Mobile
Liên hệ

Gói Theo yêu cầu

Giá : Liên hệ

 • 1. Quản lý Thông tin nhà cung cấp
 • 2. Quản lý đề nghị mua
 • 3. Quản lý báo giá nhà cung cấp
 • 4. Quản lý Hợp đồng-Đơn hàng mua
 • 5. Quản lý kho hàng mua
 • 6. Quản lý Công nợ nhà cung cấp
 • 7. Quản lý Quy trình mua hàng
 • 8. Quản lý công việc
 • 9. Quản lý tài liệu
 • 10. Ứng dụng Mobile
 • 11. Tùy chỉnh theo Yêu Cầu
Liên hệ