Phần mềm quản lý khách hàng

Giải pháp Phần mềm quản lý Khách hàng với nhiều tính năng trong một. Thông tin hợp nhất, dữ liệu đa chiều, truy cập mọi nơi, tác nghiệp nhanh chóng.

Liên hệ hỗ trợ

Quy trình quản lý Khách hàng

 • 1. Tiếp nhận thông tin khách hàng
 • 2. Tạo lập hồ sơ khách hàng.
 • 3. Phân công và giao dịch khách hàng
 • 4. Quản lý các cơ hội bán hàng
 • 5. Tạo lập báo giá, đơn hàng, hợp đồng
 • 6. Chăm sóc khách hàng
 • 7. Tổng hợp, phân tích và báo cáo

Quản trị thông tin khách hàng

 •  Quản lý thông tin khách hàng.
 •  Quản lý cơ hội bán hàng
 •  Quản lý khách hàng tiềm năng
 •  Quản lý nhóm khách hàng
 •  Tạo lập nhóm khách hàng
 •  Phân công chăm sóc khách hàng

Quản lý giao dịch khách hàng

 •  Lập kế hoạch công việc
 •  Lập lịch làm việc với khách hàng
 •  Phân công, giao việc cho nhân viên
 •  Theo dõi giao dịch khách hàng
 •  Email gửi khách hàng
 •  Báo cáo công việc

Quản lý Báo giá

 •  Yêu cầu báo giá
 •  Yêu cầu khảo sát, dự toán, thiết kế trước báo giá
 •  Tạo lập, phê duyệt báo giá
 •  Quản lý lịch sử báo giá
 •  Quản lý các phiên bản báo giá
 •  Theo dõi báo giá
 •  Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo các tiêu chí
 

Quản lý Đơn hàng

 •  Tạo lập, phê duyệt đơn hàng
 •  Quản lý, theo dõi tình trạng đơn hàng
 •  Tạo lập đề nghị xuất kho
 •  Theo dõi tình trạng thanh toán đơn hàng
 •  Theo dõi tình trạng xuất hóa đơn cho khách hàng
 •  Tạo lập biên bản bàn giao, nghiệm thu, bảo hành cho đơn hàng
 •  Theo dõi công nợ với khách hàng
 •  Tổng hợp, báo cáo thống kê theo mẫu

Chức năng quản lý Kho

 •  Quản lý mã theo Mã vạch, QR Code
 •  Tạo lập phiếu nhập mua
 •  Tạo lập phiếu hàng bán bị trả lại
 •  Tạo lập phiếu nhập thành phẩm sản xuất
 •  Tạo lập Phiếu nhập khác
 •  Tạo lập phiếu xuất bán
 •  Tạo lập phiếu xuất dùng nội bộ
 •  Tạo lập phiếu xuất trả hàng mua
 •  Tạo lập Phiếu xuất khác
 •  Hỗ trợ tính giá bình quân cuối kỳ: Theo kho và không theo kho
 •  Hỗ trợ tính giá bình quân tức thời (phiếu nhập)
 •  Hỗ trợ tính giá nhập trước, xuất trước (FIFO)
 •  Hỗ trợ tính giá nhập sau, xuất trước (LIFO)
 •  Hỗ trợ tính giá đích danh
 •  Báo cáo Nhập xuất tồn
 •  Báo cáo Theo thẻ kho
 •  Báo cáo Vật tư theo ngày
 •  Báo cáo Tồn kho theo dự án

Báo cáo tổng hợp và thống kê

 •  Báo cáo thông tin khách hàng
 •  Báo cáo báo giá
 •  Báo cáo doanh số
 •  Báo cáo doanh thu
 •  Báo cáo chỉ theo chỉ tiêu
 •  Báo cáo tổng hợp
 •  Báo cáo KPI
 •  Báo cáo kế hoạch

Đặc trưng của phần mềm

 •  Quản lý đầy đủ thông tin khách hàng.
 •  Quản lý các cơ hội và khách hàng tiềm năng
 •  Quản lý giao dịch khách hàng
 •  Tích hợp hệ thống Email Marketing
 •  Theo dõi báo giá liên quan đến khách hàng
 •  Theo dõi đơn hàng liên quan đến khách hàng
 •  Tích hợp hệ thống quản lý tồn kho
 •  Tổng hợp, phân tích và báo cáo thống kê
 •  Hỗ trợ ứng dụng Adroid và IOS

Quy trình làm việc của chúng tôi !

Chúng tôi luôn lắng nghe, đồng hành cùng khách hàng để có giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhất với từng doanh nghiệp.

Bảng giá sản phẩm

Gói cơ bản

Giá : Liên hệ

 • 1. Quản lý cơ hội bán hàng
 • 2. Quản lý khách hàng tiềm năng
 • 3. Quản lý Thông tin khách hàng
 • 4. Quản lý Giao dịch khách hàng
 • 5. Quản lý công việc, Email
 • 6. Phân tích và báo cáo
Liên hệ

Gói tiêu chuẩn

Giá : Liên hệ

 • 1. Quản lý cơ hội bán hàng
 • 2. Quản lý khách hàng tiềm năng
 • 3. Quản lý Thông tin khách hàng
 • 4. Quản lý Giao dịch khách hàng
 • 5. Quản lý công việc, Email
 • 6. Tích hợp hệ thống tồn kho
 • 7. Phân tích và báo cáo
Liên hệ

Gói Doanh nghiệp

Giá : Liên hệ

 • 1. Quản lý cơ hội bán hàng
 • 2. Quản lý khách hàng tiềm năng
 • 3. Quản lý Thông tin khách hàng
 • 4. Quản lý Giao dịch khách hàng
 • 5. Quản lý công việc, Email
 • 6. Tích hợp hệ thống tồn kho
 • 7. Phân tích và báo cáo
 • 8. Chat nội bộ
Liên hệ

Gói Theo yêu cầu

Giá : Liên hệ

 • 1. Quản lý cơ hội bán hàng
 • 2. Quản lý khách hàng tiềm năng
 • 3. Quản lý Thông tin khách hàng
 • 4. Quản lý Giao dịch khách hàng
 • 5. Quản lý công việc, Email
 • 6. Tích hợp hệ thống tồn kho
 • 7. Phân tích và báo cáo
 • 8. Chat nội bộ
 • 9. Tùy chỉnh theo Yêu Cầu
Liên hệ