Phần mềm quản lý kho

Giải pháp Phần mềm quản lý kho với các tính năng thông minh, trực tuyến, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả, phân tích, báo cáo dữ liệu đa chiều, theo thời gian thực.

Liên hệ hỗ trợ

Quản lý đơn mua, bán hàng

 • Danh sách nhà cung cấp
 • Danh sách khách hàng.
 • Thông tin đơn mua hàng
 • Thông tin đơn bán bán
 • Danh mục dùng chung
 • Theo dõi hàng mua
 • Theo dõi hàng bán

Quản lý thông tin hàng hóa

 •  Danh mục các loại kho hàng hóa
 •  Quản lý các danh mục hàng hóa.
 •  Quản lý mã vạch
 •  Quản lý mã QRCode
 •  Quản lý thông tin hàng hóa
 •  Nhập thông tin hàng hóa từ Excel
 •  Kết xuất thông tin ra Excel
 •  Lọc, tra cứu thông tin hàng hóa

Quản lý thông tin nhập, xuất kho

 •  Khai báo tồn đầu
 •  Quản lý phiếu đề nghị nhập kho
 •  Quản lý phiếu đề nghị xuất kho
 •  Tạo lập phiếu nhập mua
 •  Tạo lập phiếu hàng bán bị trả lại
 •  Tạo lập phiếu nhập thành phẩm sản xuất
 •  Tạo lập Phiếu nhập khác
 •  Tạo lập phiếu xuất bán
 •  Tạo lập phiếu xuất dùng nội bộ
 •  Tạo lập phiếu xuất trả hàng mua
 •  Tạo lập Phiếu xuất khác
 •  Quản lý thông tin giữ tồn kho theo đơn hàng
 •  Điều chỉnh tồn kho
 •  Kiểm kê kho

Quản lý giá xuất kho

 •  Tính giá theo phương pháp bình quân cuối kỳ: Theo kho và không theo kho
 •  Tính giá theo phương pháp bình quân tức thời (phiếu nhập)
 •  Tính giá theo phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)
 •  Tính giá theo phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO)
 •  Tính theo phương pháp giá đích danh
 •  Tạo lập biên bản bàn giao, nghiệm thu, bảo hành cho đơn hàng
 •  Theo dõi công nợ với khách hàng
 •  Tổng hợp, báo cáo thống kê theo mẫu
 

Báo cáo tổng hợp

 •  Báo cáo nhập xuất tồn
 •  Báo cáo thẻ kho
 •  Báo cáo Sổ cái tồn kho
 •  Báo cáo hàng lỗi
 •  Báo cáo Vật tư theo ngày
 •  Báo cáo Tồn kho theo dự án
 •  Báo cáo giữ chỗ tồn kho cho đơn hàng

Quy trình làm việc của chúng tôi !

Chúng tôi luôn lắng nghe, đồng hành cùng khách hàng để có giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhất với từng doanh nghiệp.

Đặc trưng của phần mềm

 •  Quản lý mã theo Mã vạch, QR Code
 •  Tạo lập phiếu nhập mua
 •  Tạo lập phiếu hàng bán bị trả lại
 •  Tạo lập phiếu nhập thành phẩm sản xuất
 •  Tạo lập Phiếu nhập khác
 •  Tạo lập phiếu xuất bán
 •  Tạo lập phiếu xuất dùng nội bộ
 •  Tạo lập phiếu xuất trả hàng mua
 •  Tạo lập Phiếu xuất khác
 •  Hỗ trợ các phương pháp tính giá thông dụng
 •  Báo cáo Nhập xuất tồn theo các tiêu chí
 •  Hỗ trợ tích hợp hệ thống quản lý mua hàng, bán hàng, sản xuất
 •  Hỗ trợ ứng dụng di động – IOS, Android

Bảng giá sản phẩm

Gói cơ bản

Giá : Liên hệ

 • 1. Quản thông tin Vật tư, hàng hóa
 • 2. Quản lý danh mục dùng chung
 • 3. Quản lý đơn mua, bán hàng
 • 4. Quản lý thông tin khách hàng
 • 5. Quản lý thông tin nhà cung cấp
 • 6. Quản lý đề nghị nhập, xuất kho
 • 7. Quản lý phiếu nhập xuất kho
 • 8. Tổng hợp báo cáo
Liên hệ

Gói tiêu chuẩn

Giá : Liên hệ

 • 1. Quản thông tin Vật tư, hàng hóa
 • 2. Quản lý danh mục dùng chung
 • 3. Quản lý đơn mua, bán hàng
 • 4. Quản lý thông tin khách hàng
 • 5. Quản lý thông tin nhà cung cấp
 • 6. Quản lý đề nghị nhập, xuất kho
 • 7. Quản lý phiếu nhập xuất kho
 • 8. Tổng hợp báo cáo
 • 9. Quản lý tài liệu
Liên hệ

Gói Doanh nghiệp

Giá : Liên hệ

 • 1. Quản thông tin Vật tư, hàng hóa
 • 2. Quản lý danh mục dùng chung
 • 3. Quản lý đơn mua, bán hàng
 • 4. Quản lý thông tin khách hàng
 • 5. Quản lý thông tin nhà cung cấp
 • 6. Quản lý đề nghị nhập, xuất kho
 • 7. Quản lý phiếu nhập xuất kho
 • 8. Tổng hợp báo cáo
 • 9. Quản lý tài liệu
 • 10. Ứng dụng Mobile
Liên hệ

Gói Theo yêu cầu

Giá : Liên hệ

 • 1. Quản thông tin Vật tư, hàng hóa
 • 2. Quản lý danh mục dùng chung
 • 3. Quản lý đơn mua, bán hàng
 • 4. Quản lý thông tin khách hàng
 • 5. Quản lý thông tin nhà cung cấp
 • 6. Quản lý đề nghị nhập, xuất kho
 • 7. Quản lý phiếu nhập xuất kho
 • 8. Tổng hợp báo cáo
 • 9. Quản lý tài liệu
 • 10. Ứng dụng Mobile
 • 11. Tùy chỉnh theo Yêu Cầu
Liên hệ