Phần mềm quản lý nhân sự

Eastern Sun HRM là giải pháp quản lý Nhân sự mang tính đột phá, với khả năng quản lý thông tin đồng nhất, dữ liệu chia sẻ đa chiều, truy cập mọi nơi, tác nghiệp nhanh chóng, tích hợp toàn vẹn, triển khai linh hoạt.

Liên hệ hỗ trợ

Quản lý công việc hành chính

 •  Quản lý thông báo
 •  Quản lý điều xe
 •  Đăng ký ăn ca
 •  Đăng ký đi công tác
 •  Đăng ký Phòng họp
 •  Đăng ký làm thêm
 •  Đăng ký tạm ứng
 •  Cấp phát tài sản, đồ dùng
 •  Bàn giao tài sản, đồ dùng

Quản lý nhân sự

 •  Quản lý cơ cấu tổ chức.
 •  Quản lý hồ sơ nhân sự
 •  Quản lý hợp đồng lao động
 •  Quản lý thông tin bảo hiểm
 •  Quản lý khen thưởng, kỷ luật
 •  Quản lý quá trình công tác, luân chuyển
 •  Quản lý Đơn xin nghỉ việc

Quản lý chấm công, tính lương

 •  Quản lý Ca làm việc
 •  Quản lý phiếu nghỉ phép
 •  Tích hợp, kết nối máy chấm công
 •  Theo dõi và xử lý chấm công
 •  Quản lý bảng chấm công
 •  Quản lý Phiếu nghỉ phép
 •  Quản lý Phiếu đi công tác
 •  Báo cáo chấm công
 •  Quản lý bảng lương
 •  Quản lý các khoản giảm trừ

Quản lý Bảo hiểm

 •  Quản lý tỷ lệ đóng bảo hiểm
 •  Quản lý quá trình đóng bảo hiểm
 •  Quản lý Loại bảo hiểm
 •  Quản lý phiếu báo tăng BHXH
 •  Quản lý phiếu báo giảm BHXH
 •  Quản lý Phiếu nhận sổ BHXH
 •  Quản lý Phiếu trả sổ BHXH
 •  Quản lý Phiếu trả thẻ BHYT
 •  Báo cáo tổng hợp số liệu
 

Quản lý Tuyển dụng

 •  Quản lý Kế hoạch tuyển dụng
 •  Quản lý Yêu cầu tuyển dụng
 •  Quản lý hồ sơ ứng viên
 •  Lịch phỏng vấn
 •  Quản lý kết quả tuyển dụng
 •  Báo cáo kết quả tuyển dụng

Quản lý Đào tạo

 •  Quản lý Kế hoạch đào tạo
 •  Quản lý Yêu cầu đào tạo
 •  Quy trình xử lý yêu cầu đào tạo
 •  Quản lý Kết quả đào tạo
 •  Báo cáo kết quả đào tạo

Báo cáo tổng hợp và thống kê

 •  Báo cáo biến động Nhân sự theo Tháng
 •  Báo cáo biến động nhân sự theo Ngày
 •  Báo cáo nhân sự theo Bộ phận
 •  Báo cáo tổng hợp Lương
 •  Báo cáo Làm thêm giờ
 •  Báo cáo nghỉ phép
 •  Báo cáo đi trễ về sớm

Đặc trưng của phần mềm

 •  Quản lý Cơ cấu tổ chức nhiều cấp.
 •  Quản lý đầy đủ thông tin Hồ sơ nhân sự
 •  Quản lý chi tiết Nhật ký Bảo hiểm
 •  Quản lý Sổ nhật ký Lương
 •  Quy trình duyệt các phiếu tự động
 •  Quản lý chi tiết Chấm công
 •  Quản lý Sổ chấm công
 •  Tích hợp hệ thống tác nghiệp
 •  Quản lý Đào tạo
 •  Quản lý Quá trình tuyển dụng
 •  Tổng hợp, phân tích và báo cáo đa chiều
 •  Hỗ trợ ứng dụng Adroid và IOS

Quy trình làm việc của chúng tôi !

Chúng tôi luôn lắng nghe, đồng hành cùng khách hàng để có giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhất với từng doanh nghiệp.

Bảng giá sản phẩm

Gói cơ bản

Giá : Liên hệ

 • 1. Quản lý hành chính
 • 2. Quản lý nhân sự
 • 3. Quản lý chấm công, tính lương
 • 4. Quản lý bảo hiểm
 • 5. Quản lý tuyển dụng
 • 6. Quản lý đào tạo
 • 7. Báo cáo tổng hợp
Liên hệ

Gói tiêu chuẩn

Giá : Liên hệ

 • 1. Quản lý hành chính
 • 2. Quản lý nhân sự
 • 3. Quản lý chấm công, tính lương
 • 4. Quản lý bảo hiểm
 • 5. Quản lý tuyển dụng
 • 6. Quản lý đào tạo
 • 7. Báo cáo tổng hợp
 • 8. Tác nghiệp nội bộ
Liên hệ

Gói Doanh nghiệp

Giá : Liên hệ

 • 1. Quản lý hành chính
 • 2. Quản lý nhân sự
 • 3. Quản lý chấm công, tính lương
 • 4. Quản lý bảo hiểm
 • 5. Quản lý tuyển dụng
 • 6. Quản lý đào tạo
 • 7. Báo cáo tổng hợp
 • 8. Tác nghiệp nội bộ
 • 9. Chat nội bộ
 • 10. Ứng dụng Mobile
Liên hệ

Gói Theo yêu cầu

Giá : Liên hệ

 • 1. Quản lý hành chính
 • 2. Quản lý nhân sự
 • 3. Quản lý chấm công, tính lương
 • 4. Quản lý bảo hiểm
 • 5. Quản lý tuyển dụng
 • 6. Quản lý đào tạo
 • 7. Báo cáo tổng hợp
 • 8. Tác nghiệp nội bộ
 • 9. Chat nội bộ
 • 10. Ứng dụng Mobile
 • 11. Tùy chỉnh theo Yêu Cầu
Liên hệ