Tài liệu quy trình sử lý trong quản lý sản xuất chuẩn ISO

Quy trình sử lý không phù hợp và hành động khắc phục phòng ngừa và cải tiến (Corrective and Preventive Action – CAPA) là một phần quan trọng trong quản lý sản xuất, đặc biệt là trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đây là một quy trình theo chuẩn ISO để phát hiện, sửa chữa và ngăn ngừa các sai sót, lỗi và khuyết điểm trong quá trình sản xuất.

Quy trình sử lý trong quản lý sản xuất chuẩn ISO

Mục đích của Quy trình sử lý không phù hợp và hành động khắc phục phòng ngừa và cải tiến trong quản lý sản xuất chuẩn ISO

Mục đích của quy trình sử lý không phù hợp và hành động khắc phục phòng ngừa và cải tiến (CAPA) trong quản lý sản xuất chuẩn ISO là cung cấp một khuôn khổ để phát hiện và xử lý các vấn đề, sai sót và rủi ro liên quan đến sản xuất. Quy trình này giúp đảm bảo rằng các vấn đề được giải quyết một cách toàn diện và hiệu quả, từ việc đánh giá nguyên nhân gốc rễ cho đến việc đưa ra các biện pháp cải tiến để ngăn chặn các vấn đề tương tự xảy ra trong tương lai.

Quy trình CAPA trong quản lý sản xuất chuẩn ISO là một công cụ mạnh mẽ để cải thiện hiệu quả sản xuất, tăng tính đáng tin cậy của sản phẩm, giảm chi phí sản xuất và tăng sự hài lòng của khách hàng. Nó là một phần quan trọng của quá trình quản lý chất lượng toàn diện của một tổ chức sản xuất, giúp đảm bảo rằng các quy trình sản xuất được thực hiện đúng cách và đạt được chất lượng mong muốn.

Quy trình CAPA là một quy trình quan trọng trong quản lý sản xuất chuẩn ISO, nhằm giúp doanh nghiệp xác định và giải quyết các vấn đề không phù hợp trong quá trình sản xuất, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và cải thiện quy trình sản xuất. Các bước trong quy trình CAPA bao gồm:

Trong quy trình sử lý không phù hợp và hành động khắc phục phòng ngừa và cải tiến (CAPA) trong quản lý sản xuất chuẩn ISO, việc xác định vấn đề là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Mục đích của việc xác định vấn đề là để xác định rõ nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và đưa ra các giải pháp phù hợp để khắc phục vấn đề và ngăn chặn sự cố xảy ra trong tương lai.

Việc xác định vấn đề bao gồm thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến vấn đề, đánh giá tầm quan trọng và ảnh hưởng của vấn đề đối với sản phẩm, quy trình sản xuất và khách hàng. Điều này đảm bảo rằng các vấn đề quan trọng nhất được ưu tiên và đưa ra các giải pháp phù hợp.

Nếu không xác định được vấn đề chính xác, các hành động sửa chữa hoặc cải tiến sẽ không đạt hiệu quả mong muốn và có thể dẫn đến tái phát vấn đề. Do đó, việc xác định vấn đề là một bước quan trọng để đảm bảo hiệu quả của quy trình CAPA và đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ được cải thiện theo thời gian.

Sau khi xác định được vấn đề cụ thể, bước tiếp theo trong quy trình sửa lỗi và cải tiến (CAPA) là thu thập dữ liệu. Quá trình này đòi hỏi các nhân viên liên quan phải cung cấp đầy đủ thông tin về sự cố để xác định nguyên nhân và phạm vi của vấn đề. Các nguồn thông tin có thể bao gồm các báo cáo lỗi của khách hàng, đánh giá kiểm tra chất lượng, quá trình sản xuất, quy trình thử nghiệm, ghi chép sản xuất và bảo trì, v.v.

Khi thu thập dữ liệu, cần phải đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của thông tin. Các nhân viên phải đảm bảo rằng tất cả thông tin đã được thu thập và lưu trữ đúng cách để đảm bảo tính minh bạch và truy xuất được vào tương lai. Ngoài ra, cần sử dụng các công cụ và phương pháp thích hợp để phân tích dữ liệu thu thập được.

Sau khi đã thu thập dữ liệu, các nhân viên liên quan sẽ phân tích các thông tin thu thập được để đưa ra những kết luận và nhận định về vấn đề đã xảy ra. Các phân tích này có thể bao gồm:

 1. Xác định nguyên nhân: Các nhân viên sẽ xem xét các thông tin thu thập được để xác định nguyên nhân của vấn đề. Các nguyên nhân có thể bao gồm quá trình sản xuất không hiệu quả, thiết bị hỏng, nhân viên không đủ kỹ năng, hay hệ thống quản lý chưa hoàn thiện.

 2. Đánh giá tác động: Các nhân viên sẽ đánh giá tác động của vấn đề đến sản xuất và khách hàng. Tác động này có thể bao gồm sản xuất chậm hơn, sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, hay khách hàng phải trả lại sản phẩm.

 3. Đưa ra các giải pháp: Các nhân viên sẽ đưa ra các giải pháp để khắc phục vấn đề và phòng ngừa tái phát. Các giải pháp này có thể bao gồm sửa chữa thiết bị, đào tạo nhân viên, hoặc tối ưu hóa quy trình sản xuất.

 4. Lập kế hoạch hành động: Các nhân viên sẽ lập kế hoạch hành động để triển khai các giải pháp đã đưa ra. Kế hoạch này sẽ bao gồm các bước cụ thể, người chịu trách nhiệm và thời gian hoàn thành.

 5. Thực hiện và theo dõi kế hoạch hành động: Các nhân viên sẽ thực hiện các bước đã lập kế hoạch và theo dõi tiến độ để đảm bảo rằng các giải pháp được triển khai đúng kế hoạch và mang lại hiệu quả như mong đợi.

Sau khi thu thập và phân tích dữ liệu, bước tiếp theo trong quy trình sử lý không phù hợp và hành động khắc phục phòng ngừa và cải tiến trong quản lý sản xuất chuẩn ISO là xác định nguyên nhân gây ra vấn đề.

Trong bước này, đội ngũ quản lý chất lượng sẽ sử dụng các công cụ và kỹ thuật khác nhau để tìm ra nguyên nhân cơ bản của vấn đề. Các công cụ phổ biến được sử dụng trong quy trình này bao gồm:

 1. Sơ đồ tư duy: Sơ đồ tư duy là một công cụ đơn giản và hiệu quả để tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Sơ đồ này giúp hiển thị quá trình suy nghĩ của nhóm làm việc và phân tích một cách logic các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề.

 2. Phân tích Ishikawa: Phân tích Ishikawa (hay còn gọi là sơ đồ cái vây cá) giúp phân loại các nguyên nhân của vấn đề theo các nhóm chính, bao gồm người lao động, vật liệu, phương pháp, máy móc, môi trường và quản lý. Điều này giúp đội ngũ quản lý chất lượng dễ dàng tìm ra nguyên nhân chính của vấn đề.

 3. Phân tích 5 tại sao: Phân tích 5 tại sao là một công cụ phổ biến được sử dụng để tìm ra nguyên nhân cơ bản của vấn đề bằng cách liên tục hỏi tại sao cho đến khi đội ngũ quản lý chất lượng có được một câu trả lời chính xác và đầy đủ.

Khi đã xác định được nguyên nhân cơ bản của vấn đề, đội ngũ quản lý chất lượng sẽ chuyển sang bước tiếp theo để phát triển các hành động khắc phục và phòng ngừa cải tiến.

Sau khi xác định được nguyên nhân gây ra vấn đề, bước tiếp theo trong quy trình sử lý không phù hợp và hành động khắc phục phòng ngừa và cải tiến trong quản lý sản xuất chuẩn ISO là đề xuất giải pháp. Điều này đòi hỏi một sự suy nghĩ sáng tạo và cách tiếp cận thực tế để giải quyết vấn đề.

Giải pháp có thể bao gồm nhiều khía cạnh, từ thay đổi quy trình làm việc đến việc sử dụng các công cụ mới hoặc cải thiện quy trình kiểm soát chất lượng. Các giải pháp này phải được đánh giá cẩn thận để đảm bảo rằng chúng là hiệu quả và không tạo ra các vấn đề khác.

Trong quá trình đề xuất giải pháp, quan trọng là tạo ra các kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện các giải pháp đề xuất và thiết lập các tiêu chí đo lường để đánh giá hiệu quả của các giải pháp này. Các kế hoạch hành động này cần được phân bổ cho các nhân viên thực hiện và đảm bảo rằng họ được huấn luyện và có đầy đủ tài nguyên để thực hiện các kế hoạch này.

Sau khi đã đề xuất giải pháp, bước tiếp theo là thực hiện giải pháp đó. Điều này bao gồm việc thực hiện các hành động cụ thể để khắc phục vấn đề đã xác định và ngăn chặn sự tái diễn ra của vấn đề đó trong tương lai.

Các hành động cần thực hiện có thể bao gồm:

 1. Thực hiện các chỉnh sửa và điều chỉnh trên các quy trình hoặc sản phẩm để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định và tránh việc xảy ra lỗi.

 2. Đào tạo nhân viên về các quy trình, quy trình và hướng dẫn sản xuất mới để đảm bảo rằng họ có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc hiệu quả.

 3. Sửa chữa các máy móc, thiết bị và hệ thống nếu chúng không hoạt động đúng cách hoặc có thể dẫn đến lỗi sản xuất.

 4. Cập nhật tài liệu liên quan đến quy trình hoặc sản phẩm để đảm bảo rằng nó đang được sử dụng đúng cách và tuân thủ các yêu cầu quy định.

 5. Kiểm tra lại các quy trình và sản phẩm để đảm bảo rằng chúng đã được cải tiến đúng cách và không gây ra vấn đề mới.

Tất cả các hành động này cần phải được thực hiện bằng cách đảm bảo tính hiệu quả và tính khả thi của chúng. Ngoài ra, các hành động này cũng cần được giám sát và đánh giá để đảm bảo rằng chúng đã giải quyết vấn đề và không gây ra vấn đề mới.

Sau khi triển khai giải pháp, bước cuối cùng là kiểm tra hiệu quả để đảm bảo rằng vấn đề đã được giải quyết và không tái diễn trong tương lai. Đây là bước rất quan trọng để đảm bảo rằng quy trình CAPA đã được thực hiện đầy đủ và hiệu quả.

Các hoạt động kiểm tra hiệu quả có thể bao gồm:

 • Kiểm tra kết quả sau khi triển khai giải pháp
 • Đối chiếu giữa kết quả hiện tại và mục tiêu đã đặt ra
 • Sử dụng các công cụ đo lường, bao gồm thống kê, biểu đồ điều khiển quá trình và phân tích nguyên nhân và hậu quả
 • Tổ chức các cuộc họp đánh giá kết quả với các bên liên quan, bao gồm cấp quản lý và nhân viên
 • Đưa ra các đề xuất cải tiến nếu kết quả không đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Việc kiểm tra hiệu quả là quan trọng để đảm bảo rằng quy trình CAPA được áp dụng một cách đầy đủ và hiệu quả, từ đó giúp cho quản lý sản xuất của doanh nghiệp được cải thiện và ngăn ngừa các sự cố xảy ra trong tương lai.

Sau khi hoàn tất các bước xử lý không phù hợp và khắc phục phòng ngừa, tiếp theo là thực hiện các cải tiến để ngăn chặn tình trạng này tái diễn trong tương lai.

Các bước thực hiện cải tiến trong quy trình CAPA chuẩn ISO bao gồm:

 1. Đánh giá các biện pháp khắc phục: Kiểm tra các biện pháp đã thực hiện và đánh giá hiệu quả của chúng. Xác định những biện pháp nào đã thành công và những biện pháp nào cần điều chỉnh.

 2. Đề xuất các cải tiến: Dựa trên đánh giá của các biện pháp khắc phục, đề xuất các cải tiến để cải thiện quá trình sản xuất và giảm thiểu tình trạng không phù hợp trong tương lai.

 3. Lên kế hoạch thực hiện: Xác định các bước cần thiết để thực hiện các cải tiến đề xuất, bao gồm lịch trình, nguồn lực và người thực hiện.

 4. Thực hiện: Thực hiện các cải tiến được đề xuất theo kế hoạch đã được lên.

 5. Kiểm tra hiệu quả: Kiểm tra hiệu quả của các cải tiến, bằng cách đánh giá các chỉ số hiệu suất liên quan và so sánh với các tiêu chuẩn đặt ra.

 6. Xác định việc thực hiện đầy đủ: Đảm bảo việc thực hiện các cải tiến đầy đủ, các kế hoạch được tuân thủ và kết quả được ghi nhận đầy đủ.

 7. Tiếp tục cải tiến: Cải tiến là quá trình liên tục, nên các bước trên cần được lặp lại để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu suất sản xuất của doanh nghiệp.

Việc thực hiện các cải tiến sẽ giúp doanh nghiệp ngăn chặn tình trạng không phù hợp tái diễn, đồng thời nâng cao hiệu suất và chất lượng sản xuất.

Tải tài liệu quy trình sử lý không phù hợp và hành động khắc phục phòng ngừa và cải tiến trong quản lý sản xuất chuẩn ISO

Bài viết liên quan

Tin tức nhà máy thông minh

Đăng ký nhận trọn bộ Tài liệu Quy trình ISO 4.0

  Họ và tên bạn *

  Email của bạn *

  Vị trí công việc *

  Tỉnh/Thành phố *

  Verified by MonsterInsights