CHÚNG TÔI RẤT MONG SẼ ĐƯỢC ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN TRÊN CON ĐƯỜNG CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP - NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN NHẤT!

CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THAM GIA

TECHMART HẢI PHÒNG 2022!

THỜI GIAN

16 - 20/05/2022

SỐ 1 - PHẠM NGŨ LÃO

NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG