Phân hệ quản lý kho

Giải pháp quản lý kho với các tính năng thông minh, dữ liệu luôn realtime giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả, phân tích báo cáo dữ liệu đa chiều.

Liên hệ tư vấn

1. CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHÂN HỆ

Quản lý đơn mua, bán hàng

 • Danh sách nhà cung cấp
 • Danh sách khách hàng.
 • Thông tin đơn mua hàng
 • Thông tin đơn bán bán
 • Danh mục dùng chung
 • Theo dõi hàng mua
 • Theo dõi hàng bán

Quản lý thông tin hàng hóa

 •  Danh mục các loại kho hàng hóa
 •  Quản lý các danh mục hàng hóa.
 •  Quản lý mã vạch
 •  Quản lý mã QRCode
 •  Quản lý thông tin hàng hóa
 •  Nhập thông tin hàng hóa từ Excel
 •  Kết xuất thông tin ra Excel
 •  Lọc, tra cứu thông tin hàng hóa

Quản lý thông tin nhập, xuất kho

 •  Khai báo tồn đầu
 •  Quản lý phiếu đề nghị nhập kho
 •  Quản lý phiếu đề nghị xuất kho
 •  Tạo lập phiếu nhập mua
 •  Tạo lập phiếu hàng bán bị trả lại
 •  Tạo lập phiếu nhập thành phẩm sản xuất
 •  Tạo lập Phiếu nhập khác
 •  Tạo lập phiếu xuất bán
 •  Tạo lập phiếu xuất dùng nội bộ
 •  Tạo lập phiếu xuất trả hàng mua
 •  Tạo lập Phiếu xuất khác
 •  Quản lý thông tin giữ tồn kho theo đơn hàng
 •  Điều chỉnh tồn kho
 •  Kiểm kê kho

Quản lý giá xuất kho

 •  Tính giá theo phương pháp bình quân cuối kỳ: Theo kho và không theo kho
 •  Tính giá theo phương pháp bình quân tức thời (phiếu nhập)
 •  Tính giá theo phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)
 •  Tính giá theo phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO)
 •  Tính theo phương pháp giá đích danh
 •  Tạo lập biên bản bàn giao, nghiệm thu, bảo hành cho đơn hàng
 •  Theo dõi công nợ với khách hàng
 •  Tổng hợp, báo cáo thống kê theo mẫu

Báo cáo tổng hợp

 •  Báo cáo nhập xuất tồn
 •  Báo cáo thẻ kho
 •  Báo cáo Sổ cái tồn kho
 •  Báo cáo hàng lỗi
 •  Báo cáo Vật tư theo ngày
 •  Báo cáo Tồn kho theo dự án
 •  Báo cáo giữ chỗ tồn kho cho đơn hàng

2. VẤN ĐỀ CỦA BỘ PHẬN KHO

Tồn tại 06 vấn đề chính

 • Mã vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm chưa được hệ thống hóa dẫn tới khó kiểm soát số lượng, chất lượng, tình trạng trong kho.
 • Thiếu thông tin về các đề nghị nhập, xuất kho từ các bộ phận khác để chủ động kho bãi cũng nhận hàng cũng như xuất hàng.
 • Mất nhiều thời gian nhập liệu, không kế thừa được thông tin từ các bộ phận khác.
 • Khó kiểm soát xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước, theo hạn sử dụng.
 • Dữ liệu tồn kho không được liên thông và cập nhật tức thời gây ảnh hưởng đến việc ra quyết định của các bộ phận khác. Báo cáo kho chậm trễ, mất nhiều thời gian tổng hợp.
 • Định mức tồn kho chưa tối ưu có thể dẫn đến không đáp ứng được tiến độ đơn hàng hoặc tồn quá nhiều gây ra lãng phí cho doanh nghiệp.

3. ĐIỂM NỔI TRỘI CỦA PHÂN HỆ

Giải quyết cho 06 vấn đề tồn tại trên

 • Eastern Sun hỗ trợ, tư vấn xây dựng hệ thống hóa nhằm thống nhất các bộ mã và tên gọi của các loại thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý và sử dụng.
 • Bộ phận kho kế thừa và theo dõi thông tin từ bộ phận kinh doanh, sản xuất và mua hàng nên có thể bám sát được ngày về và các lần nhận hàng để chuẩn bị tốt vị trí xếp hàng thương mại, vật tư, thành phẩm sản xuất ra…
 • Hệ thống cho phép kế thừa thông tin từ các bộ phận khác giúp giảm tối đa thời gian nhập liệu, dành nhiều thời gian cho các công việc tạo ra giá trị cao hơn.
 • Hệ thống tự động thống kê và gợi ý vật tư hàng hóa theo thời gian nhập, hoặc theo hạn sử dụng hỗ trợ bộ phận kho xuất đúng vật tư cần xuất.
 • Các báo cáo kho được tổng hợp tự động theo thời gian thực, liên thông giữa các phòng ban giúp các bộ phận có thông tin để đưa ra quyết định kịp thời, doanh nghiệp nắm bắt được tình trạng chính xác của kho để đưa ra các quyết định cần thiết.
 • Hệ thống có thể cảnh báo định mức tồn ngoài định mức tối thiểu hoặc tối đa giúp doanh nghiệp có điều hòa lượng tồn kho tối ưu.

Quy trình làm việc của chúng tôi !

Chúng tôi luôn lắng nghe và đồng hành cùng khách hàng để xây dựng giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhất với từng doanh nghiệp.

Đặc trưng của phần mềm

 •  Quản lý mã theo Mã vạch, QR Code
 •  Tạo lập phiếu nhập mua
 •  Tạo lập phiếu hàng bán bị trả lại
 •  Tạo lập phiếu nhập thành phẩm sản xuất
 •  Tạo lập Phiếu nhập khác
 •  Tạo lập phiếu xuất bán
 •  Tạo lập phiếu xuất dùng nội bộ
 •  Tạo lập phiếu xuất trả hàng mua
 •  Tạo lập Phiếu xuất khác
 •  Hỗ trợ các phương pháp tính giá thông dụng
 •  Báo cáo Nhập xuất tồn theo các tiêu chí
 •  Hỗ trợ tích hợp hệ thống quản lý mua hàng, bán hàng, sản xuất
 •  Hỗ trợ ứng dụng di động – IOS, Android