GIẢI PHÁP TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH

Phân tích, báo cáo Power BI

Với kinh nghiệm tư vấn và triển khai các giải pháp dữ liệu quản trị doanh nghiệp cũng như dữ liệu lớn, Eastern Sun Việt Nam, hiểu rõ mô hình và các công cụ phân tích dữ liệu chính xác giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan nhất về tình hình doanh hoạt động, giúp doanh nghiệp đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

Liên hệ hỗ trợ

Phân tích dữ liệu hoàn hảo

Rất nhiều câu hỏi xung quanh nghiệp vụ và dữ liệu bạn có, điều gì sẽ xảy ra khi những câu hỏi luôn có câu trả lời ngay tức thì và gợi mở, với Power BI bạn sẽ có một trải nghiệm hoàn hảo, và công cụ sẽ giúp bạn trả lời hầu hết các câu hỏi thường gặp mà một người quản trị cần đến, để đưa ra giải pháp và đối sách phù hợp.

Với sự hiểu sâu về Business Intelligence nói chung và giải pháp Power BI, Eastern Sun giúp doanh nghiệp mô hình hóa dữ liệu, đồng thời khai thác thông tin dữ liệu một cách hiệu quả, chính xác để đề ra giúp lãnh đạo có chiến lược kịp thời, trên cơ sở đó giúp tăng khả năng cạnh tranh doanh nghiệp.

Kết nối với dữ liệu mọi lúc mọi nơi

Công cụ cung cấp khả năng kết nối, truy cập dữ liệu từ hàng trăm nguồn được hỗ trợ tại chỗ và trên nền tảng đám mây, chẳng hạn như Dynamics 365, Salesforce, Azure SQL DB, Excel và SharePoint. Đảm bảo luôn luôn được cập nhật với các làm mới tự động, tăng dần. Power BI Desktop cho phép bạn phân tích dữ liệu sâu nhất, với hàng loạt các kịch bản hoặc yêu cầu đưa ra.

Chuẩn bị và mô hình hóa dữ liệu của bạn
một cách dễ dàng

Với khả năng của Power BI giúp bạn tiết kiệm thời gian cũng như làm cho việc chuẩn bị dữ liệu dễ dàng hơn với các công cụ mô hình hóa dữ liệu. Tiết kiệm hàng giờ trong ngày của bạn bằng trải nghiệm Power Query quen thuộc với hàng triệu người dùng Excel. Nhập, biến đổi, tích hợp và làm phong phú dữ liệu trong Power BI.

Cung cấp khả năng phân tích nâng cao quen thuộc của Office

Tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu và tìm các mẫu mà bạn có thể đã bỏ lỡ, giúp bạn hiểu sâu hơn về dữ liệu để có thể hành động. Sử dụng các tính năng phân tích nhanh chóng, như nhóm, dự báo và phân cụm. Công cụ cung cấp cho người dùng các tính năng nâng cao và toàn quyền kiểm soát mô hình của mình bằng ngôn ngữ công thức mạnh mẽ như DAX. Nếu bạn quen thuộc với Office, bạn sẽ cảm thấy như ở nhà khi sử dụng Power BI.

Hiểu sâu về dữ liệu với phân tích tăng cường bởi AI

Với khả năng thông minh của Power BI, việc khám phá dữ liệu, tự động tìm các mẫu, hiểu ý nghĩa của dữ liệu và dự báo kết quả trong tương lai để thúc đẩy kết quả kinh doanh với AI. Các khả năng AI mới, 3D tiên phong trong Azure và hiện có sẵn trong Power BI, không yêu cầu mã, cho phép tất cả người dùng Power BI khám phá những hiểu biết ẩn giấu, có thể hành động và mang lại kết quả kinh doanh chiến lược hơn.

Tạo báo cáo tương tác tùy chỉnh cho doanh nghiệp

Tạo các báo cáo tuyệt đẹp với hình ảnh trực quan hóa dữ liệu tương tác. Kể câu chuyện bằng dữ liệu của bạn với cách sử dụng khung vẽ kéo và thả và hàng trăm hình ảnh dữ liệu hiện đại từ Microsoft và các đối tác, hoặc tự bạn tạo theo cách riêng của mình, sử dụng khung hình ảnh tùy chỉnh nguồn mở Power BI. Thiết kế báo cáo với các công cụ theo chủ đề, định dạng và bố cục.

Tư vấn và triển khai Power BI

Power BI bao gồm các phiên bản phù hợp giúp cho việc kết nối, tổng hợp và phân tích dữ liệu thông minh.

Eastern Sun luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và triển khai các giải pháp phù hợp nhất cho doanh nghiệp.

01.

Tư vấn xây dựng cổng dịch vụ công

Giới thiệu tính năng về Power BI và các giải pháp công nghệ, phương án triển khai và kinh phí phù hợp với từng đơn vị tổ chức.

02.

Đánh giá hiện trạng và Đề xuất giải pháp

Khảo sát quy trình quản lý. Phối hợp Bộ phận phụ trách để xác định rõ về yêu cầu công nghệ, hiện trạng của hệ thống. Cung cấp Báo cáo đánh giá & Đề xuất các phương án triển khai.

03.

Lựa chọn giải pháp phù hợp

Phối hợp với tổ chức để lựa chọn giải pháp tối ưu nhất về công nghệ thời gian, chi phí, nguồn lực…

04.

Phối hợp thực hiện triển khai giải pháp

Phát triển, cài đặt, cấu hình hệ thống, tùy chỉnh hệ thống theo giải pháp kỹ thuật đã được phê duyệt…

05.

Nghiệm thu

Phối hợp với các phòng ban của khách hàng, đánh giá, kiểm tra hệ thống – đảm bảo hệ thống triển khai đã đáp ứng yêu cầu

06.

Thực hiện công tác chuyển đổi dữ liệu nếu có

Phối hợp với các đơn vị liên quan để thiết lập dữ liệu ban đầu và chuyển đổi dữ liệu hiện có của tổ đơn vị tổ chức lên hệ thống mới

07.

Đào tạo và chuyển giao

Tổ chức đào tạo cho đối người sử dụng chính cũng như các cán bộ vận hành đồng thời thực hiện chuyển giao đầy đủ tài liệu kỹ thuật, tài liệu Hướng dẫn sử dụng, cùng biên bản nghiệm thu…

08.

Dịch vụ hỗ trợ sau triển khai

Thực hiện công tác bảo hành hệ thống theo thỏa thuận đã thống nhất. Cung cấp các kênh hỗ trợ qua hotline, email, website…