Phân hệ quản lý mua hàng

Phân hệ quản lý mua hàng với dữ liệu đồng nhất nhất, liên thông chặt chẽ với các bộ phận, tổng hợp nhanh chóng, truy cập mọi nơi.

Liên hệ tư vấn

1. CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHÂN HỆ

Quản lý các đề nghị mua

 •  Tạo đề nghị mua từ các phòng ban
 •  Phân loại các đề nghị mua
 •  Phê duyệt đề nghị mua theo quy định
 •  Tổng hợp, lập kế hoạch đề nghị đã duyệt
 •  Theo dõi kế hoạch mua hàng
 •  Phân công mua hàng
 •  Tạo lập hợp đồng, đơn mua hàng
 •  Gửi đơn hàng, hợp đồng tới nhà cung cấp

Quản lý Báo giá nhà cung cấp

Quản lý báo giá, thông tin nhà cung cấp linh hoạt, kiểm soát phiên bản, xử lý theo quy trình, phân quyền bảo mật, thôn tin cập nhật

 •  Quản lý Báo giá
 •  Quản lý Hợp đồng bán hàng
 •  Quản lý Đơn bán hàng
 •  Quản lý Chứng từ bán hàng
 •  Quản lý trả lại hàng bán
 •  Quản lý Giảm giá hàng bán
 •  Quản lý Thông tin Khách hàng
 •  Quản lý các danh mục
 •  Báo cáo bán hàng

Quản lý Hợp đồng, Đơn mua hàng

Quản lý Hợp đồng, Đơn mua hàng theo quy trình, tạo lập đơn mua hàng linh hoạt, nhanh chóng, dễ dang theo dõi, cập nhật tiến độ mua hàng…

 •  Tạo lập hợp đồng, đơn mua hàng
 •  Phê duyệt hợp đồng, đơn mua hàng
 •  Theo dõi tình trạng đơn mua hàng
 •  Quản lý Đề nghị kiểm tra hàng mua
 •  Quản lý Đề nghị nhập kho hàng mua
 •  Theo dõi kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp
 •  Theo dõi chứng từ nhà cung cấp
 •  Quản lý biên bản bàn giao, bảo hành, hàng mua
 •  Tổng hợp, thống kê, báo cáo
Upload Image...

Chức năng quản lý Kho

Quản lý đề kiểm tra (QC) hàng về, đề nghị nhập kho, tự động hóa các quy trình nhập kho hàng mua, tra cứu định mứ tồn, tổng hợp, báo cáo đa chiều.

 •  Quản lý mã theo Mã vạch, QR Code
 •  Theo dõi định mức tồn kho
 •  Quản lý Đề nghị nhập hàng mua
 •  Quản lý Phiếu nhập hàng mua
 •  Tạo lập phiếu xuất trả hàng mua
 •  Tạo lập Phiếu xuất khác
 •  Hỗ trợ tính giá bình quân cuối kỳ: Theo kho và không theo kho
 •  Hỗ trợ tính giá bình quân tức thời (phiếu nhập)
 •  Hỗ trợ tính giá nhập trước, xuất trước (FIFO)
 •  Hỗ trợ tính giá nhập sau, xuất trước (LIFO)
 •  Hỗ trợ tính giá đích danh
 •  Báo cáo Nhập xuất tồn
 •  Báo cáo Theo thẻ kho
 •  Báo cáo Vật tư theo ngày
 •  Báo cáo Tồn kho theo dự án

Báo cáo thống kê

 •  Báo cáo thông tin nhà cung cấp
 •  Báo cáo báo giá nhà cung cấp
 •  Báo cáo chi phí mua hàng
 •  Báo cáo mua hàng theo chỉ tiêu
 •  Báo cáo tổng hợp
 •  Báo cáo đánh giá Nhà cung cấp
 •  Báo cáo kế hoạch

2. VẤN ĐỀ CỦA BỘ PHẬN MUA HÀNG

Bao gồm 06 vấn đề chính

 • Khó khăn trong việc quản lý đề nghị mua hàng nhằm đảm bảo mua đúng, mua đủ và xuyên suốt để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh
 • Khó quản lý tiến độ giao hàng, lịch sử mua hàng.
 • Khó kiểm soát và theo dõi chi tiết tiến độ thanh toán cho nhà cung cấp.
 • Khó khăn trong việc quản lý chi tiết từng khoản nợ, thời gian được nợ và hạn mức nợ NCC.
 • Quá trình tổng hợp, đánh giá chất lượng nhà cung cấp mất nhiều thời gian.
 • Báo cáo chậm trễ, thiếu thông tin gây ảnh hướng đến việc đánh giá và đưa ra quyết định của doanh nghiệp.

3. ĐIỂM NỔI TRỘI CỦA PHÂN HỆ

Phân hệ mua hàng giải quyết cho 06 vấn đề trên

 • Hệ thống quản lý đầy đủ thông tin, tình trạng các đề nghị mua hàng tránh bỏ sót. Nhu cầu vật tư được lập từ định mức đã được phê duyệt hoặc định mức tồn kho cho từng loại vật tư hàng hóa theo quy định của công ty, có thể cảnh báo đối với những đề nghị vượt định mức.
 • Thông tin tiến độ mua hàng được thể hiện chi tiết thời gian, số lượng, chất lượng cho từng lần giao hàng.
 • Thông tin tiến độ thanh toán được cập nhật đầy đủ trên hệ thống. Hỗ trợ cảnh báo, nhắc nhở để bộ phận mua hàng đề nghị thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp.
 • Công nợ nhà cung cấp được quản lý chi tiết theo từng khoản nợ, thời gian được nợ và hạn mức nợ đối với từng nhà cung cấp.
 • Hệ thống lưu trữ đầy đủ thông tin lịch sử mua hàng, hỗ trợ bộ phận mua hàng đánh giá nhà cung cấp một cách chính xác.
 • Hệ thống tự tổng động tổng hợp dữ liệu báo cáo theo thời gian thực. Các số liệu chính xác, tức thời giúp doanh nghiệp có thông tin để đánh giá và đưa ra quyết định kịp thời.

Tổng quan phân hệ

 •  Quản lý đầy đủ thông tin nhà cung cấp.
 •  Quản lý báo giá giá linh hoạt
 •  Quản lý đơn mua hàng theo quy trình
 •  Chia sẻ dữ liệu đa chiều
 •  Theo dõi đơn hàng chặt chẽ và đồng nhất
 •  Tích hợp hệ thống quản lý tồn kho
 •  Truy cập mọi nơi, an toàn, bảo mật
 •  Tổng hợp và báo cáo chi tiết
 •  Phần mềm dễ dàng tích hợp, mở rộng chức năng
 •  Triển khai hệ thống trên Cloud hoặc Server riêng
 •  Hỗ trợ ứng dụng di động – IOS, Android

Quy trình làm việc của chúng tôi !

Chúng tôi luôn lắng nghe và đồng hành cùng khách hàng để xây dựng giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhất với từng doanh nghiệp.