Phân hệ quản lý nhân sự

Phân hệ quản lý nhân sự với khả năng quản lý thông tin đồng nhất, dữ liệu chia sẻ đa chiều, truy cập mọi nơi, tác nghiệp nhanh chóng, tích hợp toàn vẹn, triển khai linh hoạt.

Liên hệ tư vấn

1. CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHÂN HỆ

Quản lý công việc hành chính

 •  Quản lý thông báo
 •  Quản lý điều xe
 •  Đăng ký ăn ca
 •  Đăng ký đi công tác
 •  Đăng ký Phòng họp
 •  Đăng ký làm thêm
 •  Đăng ký tạm ứng
 •  Cấp phát tài sản, đồ dùng
 •  Bàn giao tài sản, đồ dùng

Quản lý nhân sự

 •  Quản lý cơ cấu tổ chức.
 •  Quản lý hồ sơ nhân sự
 •  Quản lý hợp đồng lao động
 •  Quản lý thông tin bảo hiểm
 •  Quản lý khen thưởng, kỷ luật
 •  Quản lý quá trình công tác, luân chuyển
 •  Quản lý Đơn xin nghỉ việc

Quản lý chấm công, tính lương

 •  Quản lý Ca làm việc
 •  Quản lý phiếu nghỉ phép
 •  Tích hợp, kết nối máy chấm công
 •  Theo dõi và xử lý chấm công
 •  Quản lý bảng chấm công
 •  Quản lý Phiếu nghỉ phép
 •  Quản lý Phiếu đi công tác
 •  Báo cáo chấm công
 •  Quản lý bảng lương
 •  Quản lý các khoản giảm trừ

Quản lý Bảo hiểm

 •  Quản lý tỷ lệ đóng bảo hiểm
 •  Quản lý quá trình đóng bảo hiểm
 •  Quản lý Loại bảo hiểm
 •  Quản lý phiếu báo tăng BHXH
 •  Quản lý phiếu báo giảm BHXH
 •  Quản lý Phiếu nhận sổ BHXH
 •  Quản lý Phiếu trả sổ BHXH
 •  Quản lý Phiếu trả thẻ BHYT
 •  Báo cáo tổng hợp số liệu

Quản lý Tuyển dụng

 •  Quản lý Kế hoạch tuyển dụng
 •  Quản lý Yêu cầu tuyển dụng
 •  Quản lý hồ sơ ứng viên
 •  Lịch phỏng vấn
 •  Quản lý kết quả tuyển dụng
 •  Báo cáo kết quả tuyển dụng

Quản lý Đào tạo

 •  Quản lý Kế hoạch đào tạo
 •  Quản lý Yêu cầu đào tạo
 •  Quy trình xử lý yêu cầu đào tạo
 •  Quản lý Kết quả đào tạo
 •  Báo cáo kết quả đào tạo

Báo cáo tổng hợp và thống kê

 •  Báo cáo biến động Nhân sự theo Tháng
 •  Báo cáo biến động nhân sự theo Ngày
 •  Báo cáo nhân sự theo Bộ phận
 •  Báo cáo tổng hợp Lương
 •  Báo cáo Làm thêm giờ
 •  Báo cáo nghỉ phép
 •  Báo cáo đi trễ về sớm

2. VẤN ĐỀ CỦA BỘ PHẬN NHÂN SỰ

Bao gồm 05 vấn đề chính

 • Không nắm bắt được các thông tin tức thời về tổng quan tình hình nhân sự, các chỉ số liên quan đến nhân sự do việc cập nhật dữ liệu và báo cáo đang thực hiện bằng phương pháp giấy tờ thủ công.
 • Quy trình, thủ tục hành chính nhân sự còn rườm rà, phức tạp. Dữ liệu chưa được số hóa, tập trung nên thất lạc hoặc mất nhiều thời gian tìm kiếm.
 • Mất nhiều thời gian, dễ xảy ra nhầm lẫn sai sót khi tổng hợp dữ liệu chấm công. Khó quản lý công tác chấm công ngoài công ty.
 • Gặp nhiều bất cập trong công tác tính lương thưởng cho người lao động vì khó xác định khối lượng công việc được khoán, khối lượng sản phẩm hoàn thành và chất lượng công việc. Khi xảy ra sai sót, nhân viên mất nhiều thời gian để phản hồi với bộ phận nhân sự.
 • Chưa có thông tin tham chiếu và đo lường hiệu quả minh bạch dẫn đến kết quả đánh giá nhân sự mang tính chủ quan, thiếu căn cứ.

3. ĐIỂM NỔI TRỘI CỦA PHÂN HỆ

Giải quyết cho 05 vấn đề trên

 • Thông tin biến động nhân sự được cập nhật liên tục, tức thời và trực quan thông qua màn hình dashboard với đầy đủ các chỉ số về tình hình nhân sự của công ty như: Tổng số nhân viên hiện có, số người nghỉ, số đăng ký làm thêm, số lượng đăng ký ăn ca, số lượng nhân viên đang thử việc, tỉ lệ đóng BHXH, số lượng hồ sơ yêu cầu tuyển dụng, yêu cầu đào tạo.
 • Toàn bộ quy trình được số hóa và thực hiện trên hệ thống. Các quy trình được thực hiện một cách dễ dàng, nhanh chóng. Dữ liệu được số hóa và lưu trữ tập trung giúp giảm chi phí liên quan đến giấy tờ, dễ dàng tìm kiếm và truy xuất mọi thời điểm.
 • Dữ liệu chấm công được tổng hợp tự động từ các thiết bị chấm công, hỗ trợ chấm công bằng GPS thông qua App Mobile, phiếu xin nghỉ phép, phiếu đăng ký làm thêm, phiếu xác nhận chấm công, phiếu báo công tác.
 • Liên thông với các phân hệ khác trong hệ thống và tự động tổng hợp kết quả, chất lượng công việc của nhân viên phục vụ cho công tác tính lương thưởng. Tự động tổng hợp các khoản phụ cấp, giảm trừ, thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm vào bảng lương giúp minh bạch hóa khoản lương và tiết kiệm thời gian thực hiện, đồng thời nhanh chóng giải quyết các phản hồi của nhân sự.
 • Hệ thống từ điển năng lực trực quan, quản lý đánh giá dựa vào khung năng lực, các chỉ số và kết quả được tổng hợp chi tiết từ báo cáo một cách minh bạch, rõ ràng.

Quy trình làm việc của chúng tôi !

Chúng tôi luôn lắng nghe và đồng hành cùng khách hàng để xây dựng giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhất với từng doanh nghiệp.