PHÂN HỆ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Quản lý dự án dễ dàng hơn với nhiều tiện ích thông minh, trực quan, đầy đủ cùng nhiều chế độ hiển thị như Grid, Kanban và Gantt chart, quản lý dễ dàng trên nền tảng web và ứng dụng di động, giám sát dự án mọi lúc, mọi nơi.

Liên hệ tư vấn

Báo cáo tổng hợp

Tất cả các thông tin liên quan tới dự án sẽ được hiển thị rõ ràng trên màn hình Dashboard bao gồm:

 •  Tổng hợp số liệu dự án theo tiêu chí
 •  Báo cáo tiến độ dự án.
 •  Thống kê khối lượng công việc của từng dự án
 •  Báo cáo chi phí dự án

Quản lý các hạng mục dự án

Quản lý đầy đủ về thông tin về các giai đoạn, hạng mục được quản lý chi tiết, đầy đủ và tùy biến theo đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp đầy đủ các chỉ tiêu định mức về các nguồn lực.

 •  Quản lý tạo và thông tin công việc chung.
 •  Quản lý thông tin công việc chi tiết các hạng mục (Checklist)
 •  Quản lý và giao việc, phân việc
 •  Quản lý tài liệu công việc
 •  Quản lý danh mục công việc
 •  Cập nhật và theo dõi tiến độ công việc
 •  Quản lý công việc lặp lại
 •  Xem thông tin ý kiến xử lý
 •  Quản lý thông tin với thẻ (Tag) công việc

Quản lý dự án với các chế độ xem linh hoạt

Mỗi doanh nghiệp có phương thức quản lý điều hành theo mô hình, quy trình dự án riêng với các tính năng của phần mềm quản lý dự án do ESVN xây dựng đáp ứng khả năng tùy biến đó.

 •  Chế độ làm việc với Kanban
 •  Chế độ làm việc với Gantt Chart
 •  Chế độ làm việc với Grid
 •  Chế độ làm việc Folder Pane
 •  Chuyển đổi các chế độ xem linh hoạt
 •  Tùy chỉnh và cá nhân hóa giao diện
Quản lý chế độ view dự án

Tích hợp ứng dụng

 •  Hỗ trợ tích hợp phần mềm ERP
 •  Hỗ trợ tích hợp ứng dụng quản lý nhân sự
 •  Hỗ trợ tích hợp ứng dụng quản lý Bán hàng
 •  Hỗ trợ tích hợp ứng dụng quản lý Mua hàng
 •  Hỗ trợ tích hợp ứng dụng quản lý Kho
 •  Hỗ trợ tích hợp phần mềm kế toán
 •  Hỗ trợ tích hợp với hệ thống chat
 •  Tích hợp với Email
 •  Tích hợp lịch làm việc
Tích hợp ứng dụng dự án

Quản lý lịch làm việc của dự án

 •  Lập lịch việc trực tiếp
 •  Lập lịch làm việc từ công việc dự án
 •  Tạo lịch lặp lại
 •  Tạo lịch họp dự án
 •  Theo dõi lịch dự án tuần
 •  Theo dõi lịch dự án tháng
 •  TTheo dõi lịch dự án năm
Quản lý lịch dự án

Quản lý tài liệu dự án

 •  Quản lý danh mục tài liệu dự án
 •  Upload và quản lý hồ sơ dự án
 •  Chia sẻ tài liệu
 •  Danh mục loại tài liệu
 •  Hỗ trợ đồng bộ tài liệu google doc
 •  Hỗ trợ đồng bộ tài liệu OneDrive
 •  Tổ chức thư mục tài liệu dự án

Đặc trưng của phần mềm

 •  Tạo lập kế hoạch dự án.
 •  Quản lý đội dự án
 •  Quản lý công việc và tiến độ dự án
 •  Hỗ trợ tích hợp tích hợp toàn diện với các ứng dụng ERP
 •  Nhiều chế độ làm việc linh hoạt và trực quan
 •  Quản lý định mức, chi phí của dự án
 •  Báo cáo tổng hợp dữ liệu trực quan, đa chiều
 •  Trao đổi thông tin trực tiếp từng hạng mục dự án
 •  Phần mềm triển khai linh hoạt, cloud hoặc dành riêng
 •  Hỗ trợ ứng dụng di động – IOS, Android
Quản lý chế độ view dự án

Quy trình làm việc của chúng tôi !

Chúng tôi luôn lắng nghe và đồng hành cùng khách hàng để xây dựng giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhất với từng doanh nghiệp.