Cổng thông tin điện tử

Eastern Sun cung cấp các giải pháp Cổng thông tin điện tử phù hợp với các tổ chức, cơ quan Nhà nước, đầy đủ các chức năng thông dụng, tương thích với thiết bị di động. Hệ quản trị CMS thân thiện với quy trình phê duyệt dễ dàng.

Liên hệ hỗ trợ

Kiến trúc vật lý cổng thông tin

 • 1.Người dùng truy từ internet và từ nội bộ
 • 2.Tường lửa kiểm soát truy cập.
 • 3.Các máy chủ web cấu hình cân bằng tải (Load balancing), caching
 • 4.Các máy chủ chạy các ứng dụng như Index, File, Mail, Search,…
 • 5.Hệ thống các máy chủ cơ sở dữ liệu
 • 6.Hệ thống máy chủ điều khiển vùng, quản lý user, DNS…
 • 7.Các hệ thống máy chủ khác
 • 8.Tùy theo quy mô, kiến trúc có thể tùy chỉnh phù hợp với cổng

Kiến trúc logic

 • 1. Một cổng thông tin có thể phân cấp theo nhiều cấp
 • 2. Mỗi cổng sẽ bao gồm tập hợp các site
 • 3. Hệ thống phân quyền theo các cấp độ site hoặc đến mục tin
 • 4. Dữ liệu được tổ chức theo loại nội dung (Content Type)
 • 5. Dữ liệu được lưu trữ theo cấu trúc danh sách
 • 6. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng binary
 • 7. Toàn bộ dữ liệu lưu trong cơ sở dữ liệu, dễ sao lưu và phục hồi
 • 8. Dữ liệu phân quyền đến từng hạng mục

Các mục thông dụng của cổng thông tin

 •  Giới thiệu chung, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, danh bạ…
 •  Tin tức sự kiện về hoạt động, chuyên ngành của đơn vị
 •  Hệ thống các văn bản chỉ đạo điều hành, VBPL
 •  Thông tin về chiến lược, kế hoạch của đơn vị
 •  Thông tin về các hoạt động hợp tác, đối nội, đối ngoại của đơn vị
 •  Hệ thống báo cáo, tổng hợp
 •  Thông tin về các dịch vụ công của đơn vị, tích hợp dịch vụ công
 •  Hỏi đáp ý kiến của người dân
 •  Các thông báo của đơn vị
 •  Các liên kết cục, vụ, và các đơn vị ngoài nếu có
 •  Các chuyên mục và thông tin tra cứu khác
 •  Sơ đồ cổng thông tin
 •  Các chuyên mục có thể bổ sung tùy chỉnh theo từng tổ chức, đơn vị
 •  Chức năng tìm kiếm toàn văn (Fulltext Search)
 •  Tương thích với thiết bị di động (Responsive).
 •  Hình bên là một giao diện mẫu.

Chức năng quản trị nội dung (CMS)

 •  Quản lý người dùng
 •  Quản lý nhóm người sử dụng
 •  Quản lý phân quyền người sử dụng
 •  Quản lý các danh mục nội dung
 •  Quản lý chuyên mục giới thiệu
 •  Quản lý nhóm bài viết tin tức sự kiện, hoạt động
 •  Quản lý bài viết và phê duyệt nội dung bài viết
 •  Quản lý ấn phẩm thông tin
 •  Quản lý kiến trúc của trang bao gồm các trang cấp dưới của đơn vị
 •  Quản lý hỏi đáp
 •  Quản trị hệ thống các văn bản QPPL
 •  Quản trị các tài nguyên
 •  Quản lý cơ cấu tổ chức, danh bạ
 •  Quản lý liên kết cổng thông tin
 •  Quản lý thống kê bài viết theo tác giả
 •  Quản lý cấu hình và các thiết đặt
 •  Các chức năng có thể mở rộng và bổ sung khi cần
 

Quy trình phê duyệt

 •  1. Người biên tập sẽ soạn nội dung văn bản, hình ảnh, video
 •  2. Người biên tập gửi duyệt đến người có quyền phù hợp theo quy định
 •  3. Người duyệt cho ý kiến hoặc chỉnh sửa nội dung nếu có hoặc nếu cần
 •  4. Người duyệt sẽ phát hành nội dung hoặc đặt lịch phát hành nếu cần
 •  5. Bài viết sẽ được phát hành hoặc đến ngày ấn định sẽ tự động phát hành
 •  6. Quy trình có thể thay đổi theo quy định của từng đơn vị
 •  7. Các đơn vị có thể phân quyền biên tập, phê duyệt theo quy định

Tích hợp với các hệ thống khác

 •  Tích hợp hệ thống Email
 •  Tích hợp hệ thống quản lý tài liệu
 •  Tích hợp hệ thống quản lý công việc
 •  Tích hợp hệ thống văn bản pháp luật
 •  Tích hợp hệ thống điều hành tác nghiệp
 •  Tích hợp dịch vụ công trực tuyến
 •  Tích hợp với các ứng dụng nội bộ trong các đơn vị
 •  Hỗ trợ xác thực đăng nhập một lần (SSO)
 •  Tích hợp với hệ thống Active Directory của Windows Server.
 •  Hỗ trợ xác thực bẳng tài khoản SQL
 •  Tích hợp với Office 365 và các ứng dụng Microsoft Office
 •  Hỗ trợ tích hợp các ứng dụng khác thông qua API

Đặc trưng của cổng thông tin

 •  Là nơi truy cập thông tin của một tổ chức.
 •  Cung cấp khả năng tùy biến cao
 •  Tích hợp và mở rộng với các hệ thống khác
 •  Hỗ trợ khả năng xác thực một lần SSO
 •  Quy trình phê duyệt, kiểm duyệt nội dung chặt chẽ
 •  Kiểm soát truy cập an toàn thông tin
 •  Hệ thống quản trị nội dung tiện ích và dễ dàng
 •  Tương thích với các thiết bị

Quy trình làm việc của chúng tôi !

Chúng tôi luôn lắng nghe và đồng hành cùng khách hàng để xây dựng giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhất với từng doanh nghiệp.