HÌNH ẢNH THỰC TẾ

Eastern Sun hiện đã và đang đồng hành cung cấp Giải pháp Chuyển đổi số cho hơn 300+ doanh nghiệp trong lĩnh vực Sản xuất và thương mại, từ đó đem lại giá trị thiết thực cho khách hàng.

Dưới đây là điểm qua một số hình ảnh thực tế trong quá trình tư vấn triển khai dự án tại các nhà máy đối tác!

Eastern Sun là đối tác cung cấp các giải pháp CNTT của chúng tôi trong suốt 5 năm nay. Tất cả các giải pháp do Eastern Sun cung cấp đều đáp ứng các yêu cầu từ công ty chúng tôi và tạo ra lợi ích cho công ty. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng tất cả các giải pháp do Eastern Sun cung cấp.

Trước khi sử dụng giải pháp của Eastern Sun, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong vận hành quản lý. Sau khi phối hợp cùng Eastern Sun triển khai hệ thống chuyển đổi số, tất cả quá trình xử lý và vận hành đã giúp chúng tôi nâng cao hiệu quả hoạt động một cách dễ dàng.

Khách hàng doanh nghiệp tiêu biểu

Nhà máy Z175 triển khai chuyển đổi số với hệ thống Eastern Sun ERP

Khách hàng nhà nước tiêu biểu