KHÁNH HÀNG TRIỂN KHAI

Eastern Sun hiện đã và đang đồng hành cung cấp các Dịch vụ và Giải pháp Chuyển đổi số cho hơn +300 doanh nghiệp trong lĩnh vực Sản xuất, Thương mại từ đó đem lại giá trị thiết thực cho khách hàng.

Công ty ESVN là đối tác cung cấp các giải pháp CNTT của chúng tôi trong suốt 5 năm đến nay. Tất cả các giải pháp do ESVN cung cấp đều đáp ứng các yêu cầu từ công ty chúng tôi và tạo ra lợi ích cho công ty. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng tất cả các giải pháp do ESVN cung cấp.

Trước khi sử dụng giải pháp của ESVN, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong vận hành quản lý. Sau 3 năm sử dụng các giải pháp và dịch vụ của ESVN, tất cả quá trình xử lý và vận hành đã giúp chúng tôi giảm được nhiều chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động một cách dễ dàng.

Khách hàng doanh nghiệp

Khách hàng nhà nước