PHÂN HỆ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Hệ thống quản lý sản xuất bao gồm các quy trình thực hiện từ YCSX, xây dựng định mức nguyên vật liệu, bán thành phẩm (BOM), quy trình công nghệ, lập kế hoạch, vật tư, nhân sự, máy móc, quản lý QC, Gia công ngoài, nhập kho thành phẩm, tích hợp IoT,…

Liên hệ tư vấn

CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHÂN HỆ

Quản lý Đơn hàng – Yêu cầu sản xuất

 •  Thông tin khách hàng
 •  Thông tin nhà cung cấp vật tư
 •  Thông tin đơn hàng đơn hàng sản xuất
 •  Quản lý tiến độ giao hàng
 •  Quản lý yêu cầu sản xuất
 •  Theo dõi tiến độ sản xuất
 •  Các danh mục

VIDEO MÔ TẢ PHÂN HỆ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Sản xuất là bộ phận trực tiếp tạo ra sản phẩm và tài sản cho doanh nghiệp song cũng là bộ phận tồn tại nhiều vấn đề nan giải gây ra chậm tiến độ, tạo ra nhiều lãng phí, thất thoát cho doanh nghiệp; ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Video bên đây mô tả lại các thức hoạt động và các tính năng tiêu biểu của phân hệ Quản lý sản xuất trong Hệ thống Eastern Sun ERP.

Định mức (BOM)

 •  Tiếp nhận yêu cầu sản xuất
 •  Phân loại sản phẩm sản xuất
 •  Phân tích kỹ thuật, bóc tách vật tư
 •  Công cụ hỗ trợ tra cứu tồn kho vật tư, công cụ sản xuất
 •  Tạo và thiết lập BOM
 •  Xây dựng chi tiết BOM
 •  Thiết lập quy trình công nghệ (nếu có)
 •  Phê duyệt BOM để đưa vào sản xuất
 •  Nhân bản, sao chép định mức cho nhiều sản phẩm
 •  Quản lý phiên bản BOM cho nhiều dòng sản phẩm
 •  Quản lý các danh mục

Quản lý nhân lực, máy móc

Hệ thống hỗ trợ quản lý:

 •  Thông tin về nhân sự sản xuất
 •  Ca sản xuất
 •  Điểm danh bộ phận
 •  Danh sách máy móc
 •  Hiện trạng máy móc
 •  Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng
 •  Thông tin công cụ dụng cụ
 •  Cảnh báo, bảo trì, bảo dưỡng, máy móc thiết bị
 •  Các danh mục
Nhân lực, Máy móc

Kế hoạch sản xuất

Hệ thống hỗ trợ:

 •  Tạo lập kế hoạch sản xuất tổng hợp hợp
 •  Tạo lập kế hoạch sản xuất chi tiết
 •  Hiển thị, kế hoạch sản xuất dưới dạng Gantt chart
 •  Điều chỉnh kế hoạch sản xuất
 •  Tạm dừng, hủy kế hoạch sản xuất
 •  Kế hoạch sản xuất bộ phận
 •  Kế hoạch sản xuất theo thời gian: giờ, ngày, tháng, tuần
 •  Kế hoạch sản theo công đoạn
 •  Kế hoạch sản theo vị trí, máy móc
 •  Quản lý công việc phát sinh
 •  Quản lý các danh mục kế hoạch sản xuất
 
Kế hoạch sản xuất

Quản lý quy trình sản xuất, công nghệ

 •  Quản lý danh mục các quy trình sản xuất, công nghệ
 •  Thiết lập các định mức chi phí thời gian
 •  Thiết lập các định mức chi phí khấu hao
 •  Thiết lập các định mức chi phí tài chính khác
 •  Thiết lập định mức các tỷ lệ rủi ro
 •  Thiết lập các chi tiết kỹ thuật khác về máy móc, công nghệ
 •  Gắn kết quy trình công nghệ với BOM
 •  Hiển thị quy trình công nghệ theo sơ đồ
 •  In quy trình sản xuất, công nghệ khi cần
 •  Báo cáo Thống kê
Quy trình (sản xuất)

Quản lý chất lượng sản phẩm

 •  Quản lý quy trình kiểm soát chất lượng
 •  Quản lý danh mục các lỗi
 •  Quản lý danh mục nguyên nhân lỗi
 •  Quản lý các lỗi có thể sửa, không thể sửa
 •  Quản lý lỗi theo công đoạn, tỷ lệ
 •  Quản lý lỗi theo nguyên nhân, tỷ lệ
 •  Kiểm soát QC nguyên vật liệu nhập kho đầu vào
 •  Kiểm soát QC sản phẩm nhập kho, bán thành phẩm, thành phẩm
 •  Kiểm soát QC sản phẩm xuất kho đầu ra
 •  Quản lý thông tin hàng lỗi
 •  Quản lý thông tin xử lý lỗi
 •  Kiểm soát chất theo 4M (Man, Machine, Material, Method)
 •  Tổng hợp báo cáo các chỉ số về quản lý chất lượng
Chất lượng (QC)

Quản lý giá thành sản xuất

 •  Quản lý giá theo định mức từng công đoạn
 •  Quản lý chi phí vật liệu theo các phương pháp tính giá
 •  Quản lý chi phí nhân công
 •  Quản lý chi phí khấu hao, máy móc
 •  Quản lý chi phí công cụ dụng cụ
 •  Quản lý chi phí tài chính, rủi ro
 •  Quản lý chi phí bán thành phẩm
 •  Quản lý chi phí gia công ngoài
 •  Chi phí tỷ lệ hàng lỗi, hỏng
 •  Tổng hợp chi phí giá thành sản phẩm
 •  Hỗ trợ ứng dụng trên thiết bị di động – IOS, Android
Quản lý giá thành sản xuất

Quản lý gia công ngoài

Hệ thống hỗ trợ quản lý các thông tin:

 •  Nhà cung cấp gia công ngoài
 •  Đề nghị gia công ngoài
 •  Đơn đặt hàng gia công ngoài
 •  Theo dõi tiến độ gia công ngoài
 •  Kiểm soát chi phí gia công ngoài
 •  Đề nghị kiểm tra gia công ngoài
 •  Lịch sử gia công ngoài
 •  Chất lượng gia công ngoài
 •  Danh mục dùng chung
Gia công ngoài

Thực hiện sản xuất

Trong quá trình sản xuất, hệ thống hỗ trợ thực hiện các tác vụ:

 •  Tạo và quản lý lệnh sản xuất
 •  Theo dõi lệnh sản xuất
 •  Tiến độ sản xuất
 •  Điểm danh nhân sự
 •  Quản lý máy móc
 •  Tra cứu tồn kho vật tư, công cụ dụng cụ
 •  Đề nghị xuất kho vật tư, công cụ dụng cụ
 •  Xuất kho vật tư, công cụ dụng cụ
 •  Tham chiếu bản vẽ, tài liệu sản xuất
 •  Phiếu giao việc
 •  Kiểm tra chất lượng (QC)
 •  Đề nghị nhập kho thành phẩm
 •  Báo cáo công việc
Thực hiện sản xuất

Báo cáo kết quả sản xuất

 •  Báo cáo 4M
 •  Báo cáo chỉ số sản xuất
 •  Báo cáo chỉ số quản lý chất lượng
 •  Báo cáo báo chi phí, giá thành
 •  Báo váo vật tư
 •  Báo cáo kết quả kế hoạch sản xuất
 •  Báo cáo năng suất
 •  Báo cáo tiến độ dự án
 •  Báo cáo tổng hợp Dashboard
 •  Hỗ trợ ứng dụng di động – IOS, Android
Báo cáo tổng hơp (sản xuất)

VẤN ĐỀ CỦA BỘ PHẬN SẢN XUẤT

 •  Khó quản lý thông tin đơn hàng: Ngày giao, số lượng giao từng lần, kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hàng bán.
 •  Thiếu thông tin tồn kho, không nắm được tiến độ mua hàng, thông tin tình trạng máy móc để lập kế hoạch và triển khai sản xuất.
 •  Khó quản lý định mức sản phẩm, chưa tính được chi phí sản xuất thực tế cho từng đơn vị sản phẩm (chỉ có thông tin giá thành của kế toán).
 •  Khó quản lý tiến độ sản xuất theo từng đơn hàng, từng công đoạn.
 •  Khó kiểm soát xuất vật tư đúng định mức, quy trình mất nhiều thời gian, khó kiểm soát vật tư dư thừa.
 •  Khó thống kê chi tiết, tỷ lệ, các nguyên nhân dẫn đến sản phẩm NG.
 •  Báo cáo sản xuất chậm trễ, mất nhiều thời gian.
 •  Khó thống kê chi tiết năng suất chất lượng sản xuất theo từng cá nhân, từng máy.

ĐIỂM NỔI TRỘI CỦA PHÂN HỆ

 •  Liên thông với bộ phận kinh doanh, cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về đơn hàng.
 •  Tồn kho được cập nhật theo thời gian thực, liên thông với bộ phận mua hàng để theo dõi tiến độ hàng về, thông tin tình trạng máy móc được cập nhật tức thời hỗ trợ thông tin để lập kế hoạch và triển khai sản xuất.
 •  Bóc tách BOM chi tiết định mức nguyên vật liệu, máy móc, nhân công, các loại chi phí cấu thành sản phẩm giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt được chi phí sản xuất thực tế nhằm tối ưu chi phí sản xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh.
 •  Thông tin sản xuất được cập nhập tức thời, đầy đủ từ khối sản xuất trực tiếp, dễ dàng nắm bắt tiến độ, tình hình sản xuất cho đơn hàng trên từng chuyền, từng công đoạn.
 •  Hỗ trợ thông tin tồn kho theo thời gian thực, tự động tính toán yêu cầu cấp vật tư nhằm tiết kiệm thời gian, đảm bảo xuất đúng định mức đã được xây dựng và phê duyệt.
 •  Hệ thống tự động thống kê đầy đủ, chỉ tiết các loại lỗi tử thông tin của bộ phận QC, từ đó giúp doanh nghiệp tìm ra nguyển nhân và đưa ra các biện pháp cải tiến, khắc phục.
 •  Tự động tổng hợp báo cáo theo thời gian thực. Thống kê chi tiết năng suất chất lượng sản xuất theo từng cá nhân, từng máy, giúp doanh nghiệp nắm bắt rõ tình trạng sản xuất của mình.
Thực hiện sản xuất
Upload Image...

Tổng quan phân hệ

 •  Đơn hàng sản xuất
 •  Yêu cầu sản xuất
 •  Quy trình công nghệ
 •  Định mức vật tư – BOM
 •  Lập kế hoạch sản xuất
 •  Quản lý lệnh sản xuất-Gantt chart
 •  Quản lý tiến độ sản xuất
 •  Quản lý nguyên vật liệu
 •  Đề nghị xuất vật tư
 •  Thành phẩm và bán thành phẩm
 •  Tính toán nguồn lực
 •  Cảnh báo, bảo trì, bảo dưỡng, máy móc thiết bị
 •  Hỗ trợ tích hợp các phân hệ kế toán, mua bán hàng
 •  Báo cáo tổng hợp theo các chỉ tiêu cần quản lý
 •  Hỗ trợ ứng dụng di động – IOS, Android

Trong doanh nghiệp sản xuất, bộ phận sản xuất chính là xương sống của toàn thể quá trình vận hành kinh doanh. Do đó, tối ưu quá trình sản xuất sẽ giúp doanh nghiệp vận hành trơn tru, tạo tiền đề bứt phá và phát triển trong tương lai. Video lần này của Eastern Sun sẽ giới thiệu tổng quan về phân hệ sản xuất trong giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện Eastern Sun ERP. Đồng thời, video cũng sẽ hướng dẫn chi tiết các thao tác sử dụng phân hệ sản xuất một cách chi tiết và trực quan nhất. Đảm bảo sau khi xem xong bạn có thể dễ dàng ứng dụng khi sử dụng phân hệ sản xuất thực tế.

Đăng ký dùng thử

Quy trình làm việc của chúng tôi !

Chúng tôi luôn lắng nghe và đồng hành cùng khách hàng để xây dựng giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhất với từng doanh nghiệp.