Hệ thống trục liên thông ESB

Trục tích hợp ESB là một giải pháp đặc thù theo từng yêu cầu của các tổ chức, đơn vị, nhằm đáp ứng triển khai giải pháp phù hợp. Quy trình làm việc của chúng tôi như sau.

Liên hệ hỗ trợ

Giới thiệu ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)

Hiện nay, việc chuyển đổi số là xu hướng quan trọng đối với các tổ chức, doanh nghiệp. Trong khối cơ quan nhà nước nói chung, việc quản lý tập trung dữ liệu là một giải pháp phù hợp. Tuy nhiên các hệ thống hiện tại thường phân tán ở khắp các cơ quan, tổ chức. Thực tế yêu cầu việc trao đổi thông tin và tích hợp dữ liệu là nhu cầu thiết yếu và đôi khi là bắt buộc. Việc xây dựng và áp dụng khung giải pháp trao đổi thông tin là vô cùng quan trọng, giúp cho việc tích hợp liên thông một cách dễ dàng và chuẩn hóa các thông tin. ESB là một giải pháp dành cho các bài toán như thế. ESB được hiểu là một hệ thống phần mềm trung gian, với nhiều cấu phần giúp tích hợp các thành phần, dịch vụ riêng rẽ thành một hệ thống và phân phối công việc giữa các thành phần, dịch vụ đó. ESB còn có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như chuyển đổi giao thức, định tuyến, chuyển đổi thông điệp, loggin .v.v

Mô hình hoạt động

Cơ chế xử lý cơ bản của việc triển khai ESB để tích hợp các hệ thống cũng như ứng dụng với nhau đó là chúng ta sẽ triển khai một trục tích hợp ở giữa các hệ thống ứng dụng và cho phép các ứng dụng này có thể liên kết, kết nối và giao tiếp với trục tích hợp đó. Điều này sẽ giúp cho các thành phần bên trong của hệ thống không bị ràng buộc với nhau và cho phép các thành phần này liên thông với nhau thông qua trục tích hợp thay vì nối trực tiếp theo kiểu điểm-điểm (point-to-point).

Thành phần mẫu của một hệt hống ESB

Đối với hệ thống lớn, ESB là một giải pháp phức tạp, hơn nữa do không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào cho ESB cho nên trong thực tế có nhiều ESB được phát triển dựa trên nhiều kiến trúc khác nhau, gồm những thành phần khác nhau và cung cấp những giải pháp khác nhau. Dưới đây là một kiến trúc ESB trên nền tảng của Microsoft BizTalk có cấu tạo gồm các thành phần như sau.

Bộ công cụ Microsoft BizTalk ESB bao gồm một loạt các thành phần tương tác hỗ trợ và triển khai môi trường truyển tin được kết nối lỏng lẻo, giúp xây dựng các ứng dụng doanh nghiệp dựa trên thông báo dễ dàng hơn. Các dịch vụ và thành phần rơi vào bảy loại sau đây:

Web services: Những dịch vụ này đưa ra các dịch vụ nội bộ như xử lý hành trình, quản lý ngoại lệ, phân giải điểm cuối và bản đồ, hoạt động của BizTalk Server, Mô tả chung, Khám phá và Tích hợp (UDDI) và chuyển đổi nội dung thông điệp.

Itinerary services: Bao gồm các dịch vụ dựa trên điều phối và tin nhắn để thực hiện chuyển đổi và định tuyến tin nhắn. Bạn có thể tạo các dịch vụ tùy chỉnh tham gia xử lý hành trình. Chúng bao gồm các dịch vụ dựa trên điều phối và tin nhắn để thực hiện chuyển đổi và định tuyến tin nhắn. Bạn có thể tạo các dịch vụ tùy chỉnh tham gia xử lý hành trình.

Itinerary on-ramps:Thành phần nhận các tin nhắn bên ngoài, đính kèm hành trình thích hợp cho từng tin nhắn và thực hiện xử lý hành trình; chúng sử dụng Microsoft BizTalk ESB Toolkit Resolver và Adapter Provider Framework để phân giải động các điểm cuối và meta data.

On-ramps: Không giống như Itinerary on-ramps, chúng nhận các thông điệp bên ngoài trong một loạt các định dạng và vận chuyển, chẳng hạn như HTTP, Java Message Service (JMS), IBM WebSphere MQ (WMQ), File Transfer Protocol (FTP), Flat File, và XML. Đây là đặc trưng của BizTalk nhận các vị trí tùy chọn sử dụng các thành phần đường ống Microsoft BizTalk ESB Toolkit và Microsoft BizTalk ESB Toolkit Resolver and Adapter Provider Framework để phân giải động các điểm cuối và meta data.

Off-ramps:Các cài đặt này gửi các cổng để gửi tin nhắn bằng các định dạng và truyền thông tin như WCF, JMS, WMQ, FTP, HTTP, flat File, XML hoặc bất kỳ định dạng tùy chỉnh nào khác. Đó là điển hình việc gửi động các cổng của BizTalk Server được liên thông trực tiếp với Message Box và tùy chọn sử dụng các thành phần đường ống xen kẽ Microsoft BizTalk ESB Toolkit và Microsoft BizTalk ESB Toolkit Resolver và Adapter Provider Framework để phân giải động các điểm cuối và meta data.

Exception Management Framework: Thành phần này bao gồm dịch vụ Web ngoại lệ, API quản lý ngoại lệ và các thành phần làm phong phú, xử lý và chuyển các chi tiết ngoại lệ cho ESB Management Portal.

ESB Management Portal: Ứng dụng mẫu này cung cấp việc đăng ký, hòa giải ngoại lệ, thông báo cảnh báo và phân tích.

Các thành phần và dịch vụ này dựa trên các tính năng do BizTalk Server triển khai, chẳng hạn như các công cụ điều phối (Orchestration), Chuyển đổi (Transformation) và các quy tắc nghiệp vụ (Business Rules). Kiển trúc dưới đây cho thấy khung nhìn sơ đồ của các danh mục, các thành phần và dịch vụ thường xuất hiện trong mỗi danh mục và các thành phần hệ thống BizTalk Server cốt lõi được sử dụng bởi Microsoft BizTalk ESB Toolkit.

Triển khai các giải pháp ESB

Việc ứng dụng và triển khai các giải pháp phụ thuộc vào mô hình hệ thống, kinh phí và các chuẩn kết nối và liên thông. Mỗi tổ chức, doanh nghiệp có thể khác nhau về nghiệp vụ, tuy nhiên các giao thức, khung và chuẩn dữ liệu sẽ được cấu hình và tích hợp theo từng ứng dụng thực tế.

Eastern Sun Việt Nam là doanh nghiệp tư vấn, cung cấp giải pháp ESB dành cho doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước với các giải pháp tiêu chuẩn của hãng hoặc được phát triển trên nền tảng ESB của Eastern Sun việt Nam.

Tư vấn và triển khai trục liên thông ESB

01.

Tư vấn xây dựng giải pháp trục tích hợp

Giới thiệu tính năng phần mềm quản lý tài liệu và các giải pháp công nghệ, phương án triển khai và kinh phí phù hợp với từng đơn vị.

02.

Đánh giá hiện trạng và Đề xuất giải pháp

Khảo sát hiện trạng CNTT bằng Bảng hỏi. Phối hợp Bộ phận phụ trách để xác định rõ về yêu cầu công nghệ, hiện trạng của hệ thống. Cung cấp Báo cáo đánh giá & Đề xuất các phương án triển khai.

03.

Lựa chọn giải pháp phù hợp

Phối hợp với tổ chức để lựa chọn giải pháp tối ưu nhất về công nghệ thời gian, chi phí, nguồn lực…

04.

Phối hợp thực hiện triển khai giải pháp

Phát triển, cài đặt, cấu hình hệ thống, tùy chỉnh hệ thống theo giải pháp kỹ thuật đã được phê duyệt…

05.

Nghiệm thu

Phối hợp với các phòng ban của khách hàng, đánh giá, kiểm tra hệ thống – đảm bảo hệ thống triển khai đã đáp ứng yêu cầu

06.

Thực hiện công tác chuyển đổi dữ liệu nếu có

Phối hợp với các đơn vị liên quan để thiết lập dữ liệu ban đầu và chuyển đổi dữ liệu hiện có của tổ đơn vị tổ chức lên hệ thống mới

07.

Đào tạo và chuyển giao

Tổ chức đào tạo cho đối người sử dụng chính cũng như các cán bộ vận hành đồng thời thực hiện chuyển giao đầy đủ tài liệu kỹ thuật, tài liệu Hướng dẫn sử dụng, cùng biên bản nghiệm thu…

08.

Dịch vụ hỗ trợ sau triển khai

Thực hiện công tác bảo hành hệ thống theo thỏa thuận đã thống nhất. Cung cấp các kênh hỗ trợ qua hotline, email, website…