PHÂN HỆ QUẢN LÝ TÀI SẢN

Phần mềm Quản lý tài sản với nhiều tiện ích giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết tài sản từ khi hình thành, khấu hao, và các biến động tài sản. Tích hợp các hệ thống kế toán, sản xuất và ERP.

Liên hệ tư vấn

Thông tin tài sản

Hệ thống hỗ trợ quản lý các thông tin:

 • Mã tài sản
 • Thẻ tài sản
 • Nguồn gốc hình thành
 • Tính chất tài sản
 • Loại tài sản
 • Nhóm tài sản

VIDEO MÔ TẢ PHÂN HỆ QUẢN LÝ TÀI SẢN

Phân hệ quản lý Tài sản sẽ nằm trong cùng Phân hệ Quản lý Kế toán.

Video bên đây mô tả lại các thức hoạt động và các tính năng tiêu biểu của phân hệ Quản lý Tài sản trong Hệ thống Eastern Sun ERP.

Quản lý biến động tài sản

Hệ thống hỗ trợ quản lý các biến động như:

 •  Ghi tăng tài sản
 •  Ghi giảm tài sản
 •  Khấu hao, phân bổ
 •  Điều chuyển tài sản
 •  Khấu hao bất thường
 •  Phụ tùng đi kèm
 •  Đính kèm
 •  Thông tin hạch toán
 •  Biến động nguyên giá

Quản lý nguồn gốc hình thành

Hệ thống trợ quản lý thông tin:

 •  Quản lý mã nguồn gốc
 •  Quản lý tính chất tài sản
 •  Nguyên giá tài sản
 •  Chứng từ đính kèm
 •  Thời gian khấu hao
 •  Nhật ký khấu hao
Quản lý chế độ view

Quản lý các tính chất tài sản

Hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin:

 •  Tài sản vô hình
 •  Tài sản hữu hình
 •  Chu kỳ khấu hao
 •  Đơn vị quản lý
 •  Phụ tùng đi kèm
 •  Phương pháp phân bổ
Tích hợp ứng dụng

Tích hợp ứng dụng

 •  Hỗ trợ tích hợp hệ thống kế toán
 •  Hỗ trợ tích hợp quản lý Kho
 •  Hỗ trợ tích hợp quản lý sản xuất
 •  Hỗ trợ tích hợp quản lý nhân sự
 •  Hỗ trợ tích hợp quản lý tài liệu
 •  Hỗ trợ tích hợp quản lý công việc
 •  Hỗ trợ tích hợp quản lý dự án
Quản lý lịch làm việc

Đặc trưng của phần mềm

 •  Quản lý thông tin chi tiết tài sản
 •  Quản lý biến động tài sản
 •  Quản lý các phương pháp khấu hao
 •  Quản lý biến động nguyên giá
 •  Tích hợp các ứng dụng quản lý
 •  Báo cáo theo chuẩn mực và tùy chỉnh
 •  Phần mềm triển khai linh hoạt, cloud hoặc dành riêng
 •  Hỗ trợ ứng dụng di động – IOS, Android

Quy trình làm việc của chúng tôi !

Chúng tôi luôn lắng nghe và đồng hành cùng khách hàng để xây dựng giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhất với từng doanh nghiệp.