Cổng Dịch vụ công trực tuyến

Eastern Sun cung cấp các giải pháp xây dựng Cổng dịch vụ công khối Cơ quan Nhà nước với mức 4, với các quy trình linh hoạt, tích hợp liên thông với các hệ thống

Liên hệ hỗ trợ

Kiến trúc vật lý cổng dịch vụ công

 • 1. Cho phép người dân, doanh nghiệp truy cập từ Internet
 • 2. Hệ thống tường lửa kiểm soát truy cập.
 • 3. Hệ thống máy chủ web dịch vụ với cân bằng tải (Load balancing), caching
 • 4. Các máy chủ chạy ứng dụng Microservice, File, Index, Mail, Search,…
 • 5. Hệ thống các máy chủ cơ sở dữ liệu
 • 6. Hệ thống máy chủ xác thực và quản lý user, quản lý token, DNS…
 • 7. Các hệ thống máy chủ kết nối dịch vụ liên thông với cổng quốc gia.
 • 8. Tùy theo quy mô, kiến trúc có thể tùy chỉnh phù hợp với cổng

Kiến trúc logic

 • 1. Hệ thống cổng thông tin dành cho công dân và doanh nghiệp
 • 2. Hệ thống tiếp nhận hồ sơ (một cửa) dành cho chuyên viên và lãnh đạo
 • 3. Hệ thống đăng ký, đăng nhập và quản lý hồ sơ doanh nghiệp, công dân
 • 4. Hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý và lưu trữ hồ sơ doanh nghiệp, công dân
 • 5. Hệ thống dịch vụ tích hợp và chia sẻ thông tin
 • 6. Hà tầng hết nối dịch vụ và đồng bộ dữ liệu
 • 7. Hệ thống kết nối trục tích hợp và Cổng dịch vụ công quốc gia
 • 8. Hệ thống xác thực SSO và tích hợp chữ ký điện tử và dịch vụ xác thực

Các chức năng thông dụng của cổng dịch vụ công

 •  Thông tin về dịch vụ công
 •  Danh sách các dịch vụ công
 •  Hệ thống văn bản pháp luật và hướng dẫn dịch vụ công
 •  Hệ thống đăng ký tài khoản dịch vụ công cho công dân, doanh nghiệp
 •  Hệ thống xác thực một lần SSO
 •  Hệ thống các biểu mẫu hồ sơ
 •  Chức năng quản lý hồ sơ của công dân, doanh nghiệp
 •  Chức năng gửi nộp và theo dõi hồ sơ của công dân và doanh nghiệp
 •  Chức năng yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ dành cho cán bộ
 •  Quy trình xử lý hồ sơ, ý kiến xử lý hồ sơ của cán bộ
 •  Thanh toán trực tuyến phí và lệ phí dành cho công dân, doanh nghiệp
 •  Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ và kết quả dành cho công dân và doanh nghiệp
 •  Thống kê báo cáo kết quả xử lý, hiện trạng hồ sơ
 •  Đồng bộ, liên thông với các hệ thống trong và ngoài đơn vị
 •  Ứng dụng trên các thiết bị di động

Hệ thống tiếp nhận, xử lý hồ sơ

 • Tiếp nhận,yêu cầu bổ sung hồ sơ (hệ thống một cửa)
 • Phân quyền xử lý
 • Cập nhật trạng thái, theo theo dõi hồ sơ
 • Luân chuyển hồ sơ
 • Xử lý hồ sơ
 • Ký duyệt hồ sơ
 • Trả kết quả cho công dân, và doanh nghiệp
 • Báo cáo tổng hợp tình hình xử lý hồ sơ
 

Quy trình xử lý hồ sơ

 •  1. Doanh nghiệp, công dân nộp hồ sơ
 •  2. Bộ phận một cửa tiếp nhận, phân loại hồ sơ phù hợp
 •  3. Bộ phận một cửa trả lại và thông báo cho công dân bổ sung
 •  4. Bộ phận một cửa gửi chuyên viên thẩm định hồ sơ khi phù hợp
 •  5. Cán bộ chuyên viên thẩm định, duyệt hồ sơ và trình lên lãnh đạo
 •  6. Lãnh đạo xem xét hồ sơ và xử lý, phê duyệt theo quy định
 •  7. Hồ sơ đã được ký duyệt sẽ được chuyển về một cửa để trả kết quả
 •  8. Công dân nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả
 •  9. Tùy theo đơn vị, thủ tục, phí và lệ phí nộp trước hoặc sau
 •  10. Quy trình được xử lý tùy chỉnh theo từng đơn vị, dịch vụ công
 •  11. Các công đoạn xử lý hoàn toàn tự động

Tích hợp với các hệ thống khác

 •  Tích hợp hệ thống Email
 •  Tích hợp hệ thống quản lý tài liệu
 •  Tích hợp hệ thống quản lý công việc
 •  Tích hợp hệ thống văn bản pháp luật
 •  Tích hợp hệ thống điều hành tác nghiệp
 •  Tích hợp dịch Cổng dịch vụ công quốc gia
 •  Liên thông với các ứng dụng nội bộ trong các đơn vị
 •  Hỗ trợ xác thực đăng nhập một lần (SSO)
 •  Tích hợp hệ thống xác thực và chữ ký số .
 •  Tích hợp với hệ thống thanh toán trực tuyến
 •  Tích hợp với hệ thống chuyển phát
 •  Tích hợp với tin nhắn hoặc ứng dụng dịch vụ

Đặc trưng cổng dịch vụ công

 •  Là hệ thống phục vụ cho công dân, doanh nghiệp.
 •  Cung cấp tính năng tiếp nhận xử lý hồ sơ công dân, doanh nghiệp
 •  Tiếp nhận, xử lý và trả kết quả một nơi duy nhất
 •  Tích hợp hệ thống thanh toán tiện lợi và an toàn
 •  Quy trình xử lý liên thông, khép kín và bảo mật
 •  Tích hợp hệ thống xác thực thông minh
 •  Liên thông cổng dịch vụ công quốc gia
 •  Hỗ trợ trên các thiết bị di động

Tư vấn và triển khai phần mềm

Cổng dịch vụ công là một sản phẩm đặc thù theo từng yêu cầu của các tổ chức, đơn vị, nhằm đáp ứng triển khai giải pháp phù hợp.

Quy trình làm việc của chúng tôi như sau.

01.

Tư vấn Tư vấn xây dựng cổng thông tin

Giới thiệu tính năng về cổng thông tin các giải pháp công nghệ, phương án triển khai và kinh phí phù hợp với từng đơn vị tổ chức.

02.

Đánh giá hiện trạng và Đề xuất giải pháp

Khảo sát hiện trạng CNTT bằng Bảng hỏi. Phối hợp Bộ phận phụ trách để xác định rõ về yêu cầu công nghệ, hiện trạng của hệ thống. Cung cấp Báo cáo đánh giá & Đề xuất các phương án triển khai.

03.

Lựa chọn giải pháp phù hợp

Phối hợp với tổ chức để lựa chọn giải pháp tối ưu nhất về công nghệ thời gian, chi phí, nguồn lực…

04.

Phối hợp thực hiện triển khai giải pháp

Phát triển, cài đặt, cấu hình hệ thống, tùy chỉnh hệ thống theo giải pháp kỹ thuật đã được phê duyệt…

05.

Nghiệm thu

Phối hợp với các phòng ban của khách hàng, đánh giá, kiểm tra hệ thống – đảm bảo hệ thống triển khai đã đáp ứng yêu cầu

06.

Thực hiện công tác chuyển đổi dữ liệu nếu có

Phối hợp với các đơn vị liên quan để thiết lập dữ liệu ban đầu và chuyển đổi dữ liệu hiện có của tổ đơn vị tổ chức lên hệ thống mới

07.

Đào tạo và chuyển giao

Tổ chức đào tạo cho đối người sử dụng chính cũng như các cán bộ vận hành đồng thời thực hiện chuyển giao đầy đủ tài liệu kỹ thuật, tài liệu Hướng dẫn sử dụng, cùng biên bản nghiệm thu…

08.

Dịch vụ hỗ trợ sau triển khai

Thực hiện công tác bảo hành hệ thống theo thỏa thuận đã thống nhất. Cung cấp các kênh hỗ trợ qua hotline, email, website…