Tin tức mới

Tin tức công nghệ

Tin tức Eastern Sun

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, thì việc ứng dụng các giải pháp công nghệ vào sản xuất mà trọng tâm là nhà máy thông minh sẽ là một giải pháp giúp các doanh nghiệp Việt tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu vì thế áp dụng chuyển đổi số là một trong những mục tiêu hàng đầu là chìa khóa tất yếu cho sự phát triển của doanh nghiệp ….

Xem thêm ⇥