Giải pháp phần mềm ERP

ERP là một hệ thống quản trị doanh nghiệp tích hợp các phân hệ hợp nhất như: sản xuất, bán hàng, mua hàng, tồn kho, nguồn nhân lực, tài chính…Quý khách hàng có thể triển khai tổng thể, từng phân hệ hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu.

Liên hệ hỗ trợ

Phân hệ Quản lý sản xuất

Quản lý đơn hàng sản xuất, định mức, giá thành, quy trình kế hoạch sản xuất, Quản lý chất lượng (QC)…

 • Yêu cầu sản xuất
 • Quy trình công nghệ
 • Định mức vật tư – BOM
 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý lệnh sản xuất-Gantt chart
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Quản lý nguyên vật liệu
 • Thành phẩm và bán thành phẩm
 • Đề nghị xuất vật tư
 • Tính toán nguồn lực
 • Cảnh báo, bảo trì, bảo dưỡng, máy móc thiết bị
 • Báo cáo tổng hợp
 • Hỗ trợ ứng dụng di động – IOS, Android

Phân hệ Quản lý bán hàng

Quản lý quan hệ khách hàng, các cơ hội bán hàng, báo giá, đơn hàng, các tiện ích theo dõi quá trình bán hàng…

 •  Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý theo dõi báo giá
 • Quản lý đơn hàng, hợp đồng
 • Quản lý Công nợ
 • Theo dõi tiến độ sản xuất
 • Theo dõi tiến độ giao hàng
 • Quản lý thông tin liênliên hệ
 • Quản lý giao dịch khách hàng
 • Quản lý bảo hành
 • Thống kê, báo cáo
 • Hỗ trợ ứng dụng di động – IOS, Android

Phân hệ Quản lý mua hàng

Quản lý quy trình mua hàng, nhà cung cấp, báo giá, kế hoạch, nhật ký mua hàng, theo dõi hàng về, nhập kho…

 •  Quản lý đề nghị mua
 •  Quản lý đơn đặt hàng
 •  Theo dõi đơn mua hàng
 •  Đề nghị kiểm tra
 •  Đề nghị nhập kho
 •  Quản lý kế hoạch thanh toán
 •  Đề nhị tạm ứng
 •  Đề nghị thanh toán
 •  Kiểm soát tiến độ mua hàng
 •  Quản lý báo giá nhà cung cấp
 •  Báo cáo công nợ nhà cung cấp
 •  Báo cáo đánh giá chất lượng nhà cung cấp
 •  Hỗ trợ ứng dụng di động – IOS, Android

Phân hệ Quản lý tồn kho

Quản lý đề nghị nhập, đề nghị xuất, phiếu nhập, phiếu xuất, quản lý tồn kho, các tiêu chí, chế độ báo cáo…

 •  Quản lý vật tư, hàng hóa
 •  Quản lý đề nghị nhập, xuất, chuyển kho
 •  Quản lý phiếu nhập, xuất kho
 •  Tính giá theo: BQ cuối kỳ,Đích danh, BQ theo phiếu nhập FIFO, LIFO
 •  Quản lý định mức tồn kho
 •  Quản lý đề nghị kiểm tra
 •  Kiểm kê kho
 •  Quản lý mã vạch, QRCode
 •  Tra cứu tồn kho
 •  Báo cáo nhập xuất tồn
 •  Báo thẻ kho
 •  Báo cáo tồn theo ngày, theo dự án
 •  Hỗ trợ ứng dụng di động – IOS, Android

Phân hệ Quản lý Hành chính- Nhân sự

Quản lý Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng lao động, Tuyển dụng, Đào tạo, Chấm công, Tính lương, Bảo hiểm, Báo cáo…

 •  Quản lý hành chính
 •  Quản lý Hồ sơ nhân sự
 •  Quản lý Chấm công
 •  Quản lý Tiền lương
 •  Quản lý Bảo hiểm
 •  Quản lý Tuyển dụng
 •  Quản lý Đào tạo
 •  Báo cáo Thống kê
 •  Quản lý Danh mục và Thiết lập
 •  Hỗ trợ ứng dụng di động – IOS, Android

Phân hệ Quản lý Kế toán

Kế toán mua hàng, bán hàng, kế toán công nợ, quỹ, ngân hàng, tiền lương giá thành, tài sản, công cụ dụng cụ…

 •  Hạch toán Kế toán
 •  Kế toán Mua hàng
 •  Kế toán Bán hàng
 •  Kế toán Công nợ
 •  Kế toán Quỹ, Tiền mặt
 •  Kế toán Ngân hàng
 •  Kế toán Kho
 •  Hóa đơn, Thuế
 •  Kế toán Công cụ Dụng cụ
 •  Kế toán Tài sản cố định
 •  Kế toán Giá thành
 •  Kế toán Tiền lương
 •  Thiết lập Hệ thống
 •  Hỗ trợ ứng dụng di động – IOS, Android

Phân hệ Tác nghiệp Doanh nghiệp

Quản lý danh mục công việc, tạo lập công việc, giao việc, theo dõi công việc, cập nhật tiến độ, tổng hợp báo cáo…

 •  Tạo phiếu giao việc
 •  Tạo phiếu giao việc con
 •  Theo dõi phiếu giao việc
 •  Tiếp nhận công việc
 •  Tài liệu công việc
 •  Hiển thị công việc với chế độ KANBAN
 •  Hiển thị công việc với GANTT Chart
 •  Tích hợp Email
 •  Tích hợp Chat nội bộ
 •  Báo cáo tổng hợp Dashboard
 •  Báo cáo tổng hợp theo trạng thái công việc
 •  Hỗ trợ ứng dụng trên thiết bị di động – IOS, Android

Phân hệ Quản lý dự án

Thiết lập dự án, hạng mục công việc dự án, tiến độ, đội dự án,, hồ sơ, tài liệu và các chế độ báo cáo dự án…

 •  Quản lý danh sách các dự án
 •  Quản lý các hạng mục dự án
 •  Quản lý Công việc dự án
 •  Quản lý Tài liệu dự án
 •  Tích hợp Email
 •  Theo dõi tiến độ dự án
 •  Quản lý các vấn đề phát sinh
 •  Quản lý các trao đổi trong dự án
 •  Hỗ trợ hiển thị chế độ xem KANBAN
 •  Hỗ trợ hiển thị chế độ GANTT CHART
 •  Báo cáo tiến độ dự án
 •  Báo cáo tổng hợp Dashboard
 •  Hỗ trợ ứng dụng di động – IOS, Android

Đặc trưng Eastern Sun ERP

 •  Các phân hệ được triển khai tích hợp hoặc độc lập.
 •  Các phân hệ có thể tùy chỉnh để phù hợp với doanh nghiệp
 •  Khả năng chia sẻ dữ liệu giữa các phân hệ
 •  Quản lý phân quyền chi tiết tới từng hạng mục
 •  Hỗ trợ các khả năng tích hợp với các ứng dụng khác
 •  Hỗ trợ tích hợp và đồng bộ với các hệ thống Cloud của Microfoft, Google…
 •  Hệ thống có thể triển khai server riêng hoặc dưới dạng dịch vụ trên Cloud
 •  Tích hợp tài khoản bảo mật với Active Directory hoặc cơ sở dữ liệu
 •  Giải pháp xây dựng trên công nghệ mới dễ tùy chỉnh, tích hợp và bảo mật
 •  Giải pháp hỗ trợ các tính năng quản lý trên ứng dụng di động

Bảng giá sản phẩm

Gói cơ bản

Giá : Liên hệ

 • 1. Phân hệ Quản lý Bán hàng
 • 2. Phân hệ Quản lý Mua hàng
 • 3. Phân hệ Quản lý Tồn Kho
 • 4. Phân hệ Kế toán
Liên hệ

Gói tiêu chuẩn

Giá : Liên hệ

 • 1. Phân hệ Quản lý Bán hàng
 • 2. Phân hệ Quản lý Mua hàng
 • 3. Phân hệ Quản lý Tồn Kho
 • 4. Phân hệ Kế toán
 • 5. Phân hệ Quản lý Nhân sự
Liên hệ

Gói Doanh nghiệp

Giá : Liên hệ

 • 1. Phân hệ Quản lý Bán hàng
 • 2. Phân hệ Quản lý Mua hàng
 • 3. Phân hệ Quản lý Tồn Kho
 • 4. Phân hệ Kế toán
 • 5. Phân hệ Quản lý Nhân sự
 • 6. Phân hệ Quản lý Sản xuất
 • 7. Phân hệ Tác nghiệp doanh nghiệp
Liên hệ

Gói Theo yêu cầu

Giá : Liên hệ

 • 1. Phân hệ Quản lý Bán hàng
 • 2. Phân hệ Quản lý Mua hàng
 • 3. Phân hệ Quản lý Tồn Kho
 • 4. Phân hệ Kế toán
 • 5. Phân hệ Quản lý Nhân sự
 • 6. Phân hệ Quản lý Sản xuất
 • 7. Phân hệ Tác nghiệp doanh nghiệp
 • 8. Phân hệ Quản lý Dự án
 • 9. Tùy chỉnh theo Yêu Cầu
Liên hệ

Quy trình làm việc của chúng tôi !

Chúng tôi luôn lắng nghe và đồng hành cùng khách hàng để xây dựng giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhất với từng doanh nghiệp.