LAN TỎA TRI THỨC ĐỂ NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
 
Eastern Sun là một trong số những doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tiên phong trong sứ mệnh kiến tạo nền kinh tế số qua công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Chúng tôi hiểu rằng: Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số và chuyển đổi số trước tiên cần phải chuyển đổi nhận thức con người. Khó khăn lớn nhất của chuyển đổi số là thay đổi thói quen. Thách thức lớn nhất của chuyển đổi số là có nhận thức đúng. Chuyển đối số quan trọng nhất là chuyển đổi tư duy, nhận thức, và điều đó có thể làm ngay lập tức vì chỉ phụ thuộc vào chính mỗi người chúng ta.
 
Nhằm đáp ứng nhu cầu tri thức về chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp. Ngày 26.06.2021 vừa qua, Eastern Sun Việt Nam đã phối hợp cùng các đối tác của mình tổ chức buổi Hội thảo trực tuyến với chủ đề: “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT – từ Tư duy đến Thực thi.”
Buổi hội thảo đã góp phần lan tỏa những tri thức hữu ích và trải nghiệm thực tiễn về chuyển đổi số tới cộng đồng doanh nghiệp. Ngay sau buổi Hội thảo BTC đã gửi tài liệu liên quan tới đại diện các doanh nghiệp tham gia sự kiện để anh/chị tiện tham khảo và tìm hiểu thêm. Nhưng điều đó dường như là chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tri thức của cộng đồng doanh nghiệp về lĩnh vực chưa có tiền lệ là chuyển đổi số.
 
Vì vậy, nhằm lan tỏa sâu rộng hơn nữa những tri thức mang giá trị thực tiễn đó, chúng tôi xin gửi tặng anh chị doanh nhân bản Slide cùng Video chương trình. Anh chị vui lòng để lại thông tin bên dưới, BTC sẽ gửi tài liệu tới anh chị ngay sau khi nhận được thông tin đăng ký:
Đăng ký nhận tài liệu Chuyển đổi số Doanh nghiệp