Techmart Hải Phòng 2022

    HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ

FORM ĐĂNG KÝ THAM GIA
TECHMART HẢI PHÒNG 2022

CHỢ CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ

TECHMART HẢI PHÒNG 2022

THỜI GIAN

16 – 20/05/2022

SỐ 1 – PHẠM NGŨ LÃO

NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG

EASTERN SUN ERP

GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ 
TỔNG THỂ & TÍCH HỢP

©2022 Allrights reserved easternsun.vn

EASTERNSUN.VN
CÔNG TY CỔ PHẦN EASTERN SUN VIỆT NAM 

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: (+84) 0933 184 123

Email: info@easternsun.vn

Website: https://www.easternsun.vn

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Chính sách sản phẩm

Artboard 26

Điều khoản sử dụng 

Liên hệ

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG