Toàn cảnh hoạt động tại FBC 2020

Sự quan tâm của Lãnh đạo các doanh nghiệp, sự nhiệt tình tư vấn của đội ngũ Eastern Sun và sự thúc đẩy cạnh tranh, hội nhập quốc tế. Đặc biệt sự cố vấn trực tiếp từ Lãnh đạo cao nhất của ESVN đã thu hút rất đông các Doanh nghiệp đến để được hiểu rõ về Chuyển đổi số đóng vai trò gì, tác động như thế nào, cần làm gì để có lộ trình chuyển đổi số đem lại hiệu quả thiết thực trên những con số thực tế. Không còn nghi ngờ gì nữa, thật sự bất ngờ khi có nhiều đối tác doanh nghiệp trong và nước ngoài, ngay cả các khách hàng Nhật Bản cũng quan tâm tới giải pháp Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Eastern Sun Việt Nam. Rất mong sẽ được sự cộng tác và đồng hành cùng các doanh nghiệp trong thời gian tới.