CÔNG TY CỔ PHẦN EASTERN SUN VIỆT NAM

NƠI NIỀM TIN

TỎA SÁNG

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam với ý nghĩa tên gọi “MẶT TRỜI PHÍA ĐÔNG VIỆT NAM” thể hiện một sự khởi đầu đầy sức mạnh và niềm tự hào của người Việt Nam.

Chính sách sản phẩm

Cùng với Điều khoản, chính sách sử dụng, khi khách hàng đăng ký, tải và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam, khách hàng đã hiểu và đồng ý sẽ thực hiện đúng các quy định về chính sách bản quyền và các quy định về quyền sở hữu tài sản trí tuệ của Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam.

I. CHÍNH SÁCH VỀ BẢN QUYỀN

Chính sách bản quyền của Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam (sau đây được viết tắt là Eastern Sun) được thiết lập đi kèm với điều khoản sử dụng này. Khách hàng cam kết sẽ không vi phạm việc sử dụng, sao chép hay phân phối bất kỳ nội dung, thông tin nào có liên quan đến hoặc được nêu trong điều khoản sử dụng hoặc chính sách bản quyền của Eatern Sun.

 1. Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng tất cả các tài liệu, thông tin và nội dung bao gồm logo, thương hiệu, nhãn hiệu, biểu tượng, văn bản, hình ảnh, phần mềm, sản phẩm, dữ liệu, dịch vụ, giao diện Website và các tài sản sở hữu trí tuệ khác được Eastern Sun công bố trên Website, các Ứng Dụng web, Mobile cũng như các Điều Khoản Sử Dụng (gọi chung là (“Sản phẩm dịch vụ”) là các tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của Eastern Sun và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Eastern Sun giữ quyền cấp phép truy cập thông tin của Cổng thông tin theo Điều khoản này.
 2. Khách Hàng không được phép sử dụng, sao chép các sản phẩm, dịch vụ hoặc tạo ra các bản phát sinh của Sản phẩm dịch vụ lên bất kỳ một phương tiện, trang web hay bất kỳ một tiện ích nào khác mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Eastern Sun.

II. THÔNG BÁO KHI VI PHẠM BẢN QUYỀN

Trong trường hợp có việc vi phạm bản quyền xảy ra, Eastern Sun có quyền (không phải nghĩa vụ) thực hiện một trong các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình:

 1. Gửi thông báo bằng văn bản/email cho Khách Hàng, thông tin Khách Hàng đã và đang vi phạm bản quyền về việc sử dụng, sao chép hay phân phối các Thông Tin thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Eastern Sun. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của Eastern Sun, bằng bất cứ hành động hay phương pháp nào, Khách Hàng phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm bản quyền này.
 2. Khởi kiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Khách Hàng phải thanh toán toàn bộ các chi phí có liên quan đến việc khởi kiện, bao gồm nhưng không giới hạn án phí, bồi thường toàn bộ thiệt hại.

III. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Các điều khoản và điều kiện này (“Điều Khoản Sử Dụng”) được áp dụng cho việc Khách Hàng truy cập, cài đặt và sử dụng dịch vụ được thiết lập trên hệ thống phần mềm Eastern Sun dành riêng cho điện thoại di động có thiết lập internet và website www.easternsun.vn (“Ứng Dụng”), cũng như tất cả các thông tin, sản phẩm, chính sách được cung cấp cho Khách hàng trên các sản phẩm do Eastern Sun phát triển và cung cấp.

1. Sản phẩm, dịch vụ trên hệ thống Eastern Sun

Eastern Sun cung cấp thông tin và sản phẩm phần mềm cũng như các dịch vụ trực tuyến do chính Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam xây dựng và cung cấp tới các khách hàng và đối tác (“Sản phẩm”) được Khách Hàng (“Khách hàng đăng ký sử dụng”) yêu cầu thông qua các Ứng Dụng của Eastern Sun trên điện thoại di động có kết nối internet đã được Khách Hàng tải về và cài đặt sử dụng cũng như các sản phẩm do chính Eastern Sun triển khai trên các hệ thống do khách hàng quản lý, hoặc truy cập vào website www.easternsun.vn cũng như các trang web thuộc sở hữu hoặc quyền quản lý thuộc Eastern Sun.

2. Điều kiện tham gia

 1. Khách Hàng khi tham gia đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phải đáp ứng các điều kiện sau (i) Là cá nhân, tổ chức có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 2. Để có thể  đăng ký sử dụng tạo yêu cầu trên Ứng Dụng của Eastern Sun, Khách Hàng cần tải phần mềm ứng dụng trên Website và app store của Eastern Sun hoặc truy cập vào website www.easternsun.vn và đăng ký tài khoản bằng cách cung cấp thông tin doanh nghiệp, cá nhân, số điện thoại di động . Sau khi hoàn tất việc cung cấp thông tin, Eastern Sun sẽ cung cấp cho Khách Hàng một tài khoản theo quy định để Khách Hàng có thể truy cập và quản lý thông tin của mình (“Thông tin và Dữ liệu”).
 3. Khách Hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ các thông tin mà mình kê khai để tạo tài khoản trên Ứng Dụng do Eastern Sun ban hành. Trong mọi trường hợp, Eastern Sun có quyền xác minh thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp nhưng không có nghĩa là Eastern Sun có thể đảm bảo thông tin mà Khách Hàng đã khai là chính xác. Eastern Sun sẽ không giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng trong trường hợp Khách Hàng khai không đúng các thông tin mà Ứng Dụng do Eastern Sun yêu cầu khi đăng ký.

3. Hợp Đồng sản phẩm và Dịch Vụ giữa Các Bên

 1. Hợp đồng  sử dụng sản phẩm dịch Vụ giữa Eastern Sun và Khách Hàng được thiết lập khi Khách Hàng tạo Tài Khoản trên Ứng Dụng của Eastern Sun theo bước chỉ dẫn hoặc ký kết bằng các điều khoản văn bản thống nhất giữa hai bên.
 2. Hợp đồng sử dụng sản phẩm, dịch vụ giữa Khách hàng và Eastern Sun, dịch vụ được khởi tạo thông qua việc Khách hàng  đăng ký sử dụng Dịch vụ, tạo yêu cầu cung cấp Sản phẩm, dịch vụ trên Ứng Dụng của Eastern Sun Cung cấp (“Yêu Cầu”) hoặc được ký kết bằng văn bản, theo các trường hợp đó được xem là đã ký kết.

4. Cách sử dụng Dịch Vụ và Ứng Dụng Của Eastern Sun

 1. Ứng Dụng của Eastern Sun cho phép Khách hàng tải, cài đặt, truy cập và quản lý thông tin, tìm kiếm, chọn lựa phê duyệt các yêu cầu, quản lý thông tin nhân viên, xử lý các công việc nội bộ, duyệt các phiếu đề nghị liên quan đến quản trị nội bộ của tổ chức, doanh nghiệp.
 2. Trên Ứng Dụng do Eastern Sun cung cấp. Nhà quản lý có thể nhanh chóng thực hiện các thao tác cần thiết như tiếp nhận và xử lý thông tin một cách nhanh chóng, giảm thiểu thời gian và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Chuyển nhận biết được thông tin thông qua các dịch vụ thông báo, tin nhắn cần có internet. Quy trình thực hiện có thể khác nhau đối với từng nghiệp vụ chi tiết. Tuy nhiên cơ bản có các khả năng:
  • Tạo lập thông tin, xem thông tin, chuyển thông tin đến người xử lý phù hợp, thực hiện các thao tác phê duyệt, cho ý kiến và cập nhật thông tin cần thiết.
  • Việc trao đổi thông tin chủ yếu dành cho các thành viên trực thuộc một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Các tài khoản được xác thực theo quy trình bảo mật và an toàn của hệ thống.
 3. Đối với các ứng dụng di động sẽ thực hiện các quy trình cơ bản như trên ứng dụng web được cải tiến và tùy biến tối ưu giúp người sử dụng xử lý một cách đơn giản và nhanh chóng. Các ứng dụng di động được kết nối và đồng bộ với hệ thống quản trị nội bộ qua các dịch vụ kết nối tối ưu. Các ứng dụng di động chủ yếu dành cho các cấp quản lý giúp họ tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời trong các khâu quản trị doanh nghiệp.

5. Thay đổi hoặc hủy bỏ ứng dụng

Trong trường hợp sau khi đã đăng ký sử dụng, Khách Hàng muốn thay đổi hoặc hủy bỏ đăng ký sử dụng, Khách hàng có thể gỡ bỏ, hủy đăng ký trên phần mềm hoặc vui lòng liên hệ Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng (“CSKH”) của Eastern Sun để được hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện.

6. Quy định về những hàng hóa bị cấm/hạn chế vận chuyển

Bằng việc chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng đã hiểu ý rằng sẽ không sử dụng các ứng dụng một cách vi phạm về bản quyền cũng như các quy định về pháp luật của Việt Nam liên quan đến sở hữu trí tuệ, an toàn thông tin và quyền riêng tư cũng như các điều khoản do Công ty Cổ phần Eastern Sun ban hành.

7. Quyền của Khách Hàng

Quyền của Khách Hàng khi đăng ký và sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng của Eastern Sun:

 1. Khách Hàng được Eastern Sun bảo mật các thông tin cá nhân theo quy định về Bảo mật thông tin Kháchh Hàng của Eastern Sun;
 2. Khách Hàng được quyền từ chối Dịch Vụ hoặc sử dụng Ứng Dụng mà không cần đưa ra lý do;
 3. Khách Hàng chỉ có thể truy cập Dịch Vụ bằng cách sử dụng phương tiện được cho phép. Khách Hàng có trách nhiệm kiểm tra để đảm bảo rằng Khách Hàng tải về đúng Ứng Dụng cho thiết bị của mình. Eastern Sun không chịu trách nhiệm nếu Khách Hàng không có thiết bị di động tương thích hoặc nếu Khách Hàng tải về sai phiên bản Ứng Dụng cho thiết bị di động của mình. Eastern Sun có quyền chấm dứt Dịch Vụ và việc sử dụng Ứng Dụng nếu Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng trên một thiết bị không tương thích hoặc không được cho phép.

8. Nghĩa vụ của Khách Hàng

Ngoài những trách nhiệm ràng buộc trên, cùng với việc sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Dịch Vụ, Khách Hàng đồng ý rằng:

 1. Khách Hàng sẽ cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin về cá nhân, doanh nghiệp theo yêu cầu của Eastern Sun khi đăng ký và trong suốt quá trình sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Dịch vụ;
 2. Khách Hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng Tài Khoản của mình trên hệ thống Ứng Dụng của Eastern Sun;
 3. Trong trường hợp Khách Hàng mất điện thoại hoặc thay đổi số điện thoại đăng ký Tài Khoản Khách Hàng có nghĩa vụ thông báo cho bộ phận dịch vụ CSKH của Eastern Sun để tiến hành thủ tục thay đổi hoặc tạm thời chặn các giao dịch có liên quan giúp Khách Hàng quản lý quá trình sử dụng Sản phẩm Dịch Vụ của mình. Eastern Sun sẽ không chịu trách nhiệm hoặc giải quyết khiếu nại trong trường hợp Khách Hàng không thông báo cho Eastern Sun dẫn đến việc có bên thứ ba sử dụng Tài Khoản đó của Khách Hàng để thực hiện các nghiệp vụ xử lý thông tin;
 4. Khách Hàng sẽ không được phép làm trung gian thực hiện Dịch Vụ cho bên thứ ba bất kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn việc đứng ra yêu cầu Dịch Vụ trên Ứng Dụng cho các bên trong khi sử dụng mà mình không phải là chủ thể của một trong các bên….;
 5. Khách Hàng sẽ không được phép ủy quyền, chuyển nhượng hay chuyển giao Tài Khoản của mình với bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba bất kỳ;
 6. Khách Hàng sẽ không được phép sử dụng Tài Khoản không phải của mình để yêu cầu thực hiện Dịch Vụ;
 7. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ vệc ứng dụng và sử dụng mà mình yêu cầu;
 8. Khách Hàng sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng nhằm mục đích trái pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi thực hiện các hành vi do pháp luật quy định
 9. Khách Hàng đồng ý chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin mà mình cung cấp hoặc bổ sung khi khởi tạo Yêu Cầu;
 10. Khách Hàng sẽ không cố tình gây thiệt hại cho Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng đã đăng ký sử dụng theo bất kỳ cách nào;
 11. Khách Hàng sẽ không sao chép, sử dụng các thông tin, nội dung trên Ứng Dụng của Eastern Sun mà không có sự cho phép bằng văn bản của Eastern Sun;
 12. Khách Hàng sẽ thanh toán Cước phí theo các thỏa thuận của Eastern Sun nếu có;
 13. Khách Hàng cần cung cấp các thông tin cần thiết khi các cơ quản quản lý nhà nước yêu cầu nhằm đảm bảo theo các quy định của pháp luật về quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp và công dân.
 14. Khách hàng cần phối hợp với Eastern Sun khi cần thiết nhằm đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho ứng dụng và xử lý các vấn đề phát sinh
 15. Khách hàng tuân thủ các chỉ dẫn sử dụng sản phẩm khi đăng ký sử dụng các Dịch vụ và ứng dụng

9. Cước phí Dịch Vụ và thanh toán

– Khi Khách Hàng tải Ứng Dụng của Eastern Sun về thiết bị điện thoại có kết nối internet của mình sẽ không tốn bát kỳ chi phí nào. Để Khách Hàng hiểu rõ, ngoài cước phí phải trả cho Eastern Sun theo quy định hợp đồng về cung cấp sản phẩm thì Khách Hàng sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

– Cước phí thực hiện Dịch Vụ (“Cước Phí”) sẽ được Eastern Sun cung cấp và công bố công khai trên Website hoặc Ứng Dụng của Eastern Sun. Bên cạnh đó, Khách Hàng sẽ được Eastern Sun cập nhật bảng Cước Phí liên quan trước hàng tháng hoặc thường niên khi hoàn tất Yêu Cầu. Bảng Cước Phí này có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm. Eastern Sun chỉ căn cứ vào Bảng Cước Phí đã thỏa thuận với Khách Hàng khi Khách Hàng tạo Yêu Cầu để đề nghị thanh toán cũng như theo hợp đồng ký kết bằng văn bản.

– Trừ trường hợp được sự ủy thác, Eastern Sun sẽ không thu Cước Phí từ Khách Hàng. Khách Hàng sẽ thanh toán trực tiếp cho đơn vị mà Khách Hàng sử dụng của dịch vụ bên thứ ba qua một trong các phương thức được gợi ý trên Ứng Dụng như thanh toán tiền mặt, thanh toán qua thẻ ATM có đăng ký Internet banking hoặc thẻ VISA, thanh toán qua ví điện tử …. Bất kỳ khoản thanh toán nào đã thực hiện đều không thể hoàn trả.

– Thời gian thanh toán: Tùy vào thỏa thuận với Eastern Sun theo điều khoản hợp đồng được ký kết

10. Xử lý khiếu nại

– Khi có bất kỳ khiếu nại gì về chất lượng Dịch Vụ, Khách Hàng vui lòng liên hệ CSKH của Eastern Sun để được giải quyết. Trong trường hợp có sự tranh chấp sẽ thực hiện giải quyết theo luật định của Việt Nam

13. Bảo mật thông tin Khách Hàng

Eastern Sun đảm bảo giữ bí mật thông tin của Khách Hàng khi sử dụng Ứng Dụng do Eastern Sun cung cấp

 1. Eastern Sun sẽ không cung cấp thông tin của Khách Hàng khi sử dụng Ứng Dụng do Eastern Sun cung cấp, trừ trường hợp Khách Hàng vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện hợp đồng đã ký kết hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng được công khai trên Ứng Dụng Khách Hàng sử dụng Sản phẩm Dịch Vụ của Eastern Sun,  hoặc theo các điều khoản cam kết hợp đồng bằng văn bản. Chi tiết như sau:
  • Mục đích thu thập thông tin cá nhân của Khách Hàng: Cung cấp tên, số điện thoại liên hệ của Khách Hàng ngay khi Khách Hàng tạo Yêu Cầu Dịch Vụ; Thực hiện khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của Ứng Dụng trong thời gian nhất định; Lập danh sách Khách Hàng thân thiết để thực hiện chương trình khuyến mãi hoặc có chính sách riêng cho Khách Hàng.
  • Phạm vi sử dụng thông tin: Sử dụng trong phạm vi phục vụ cho việc cung cấp Sản phẩm, Dịch Vụ cho Khách Hàng.
  • Thời gian lưu trữ thông tin: trong vòng mười hai (12) tháng kể từ thời điểm Khách Hàng ngưng sử dụng dịch vụ trên Ứng Dụng.
  • Những cá nhân hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: Chỉ Eastern Sun và khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
  • Trường hợp Khách Hàng muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên Ứng Dụng Eastern Sun, Khách Hàng có thể chỉnh sửa trực tiếp trên phương tiện đã đăng ký sử dụng Ứng Dụng của Eastern Sun hoặc liên hệ với CSKH của Eastern Sun để được hướng dẫn cụ thể.
 3. Các trường hợp Eastern Sun có thể sử dụng thông tin của Khách Hàng mà không cần được sự đồng ý trước của Khách Hàng:
  • Thu thập thông tin đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử;
  • Thu thập thông tin để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán Sản phẩm và Dịch vụ;
  • Thu thập thông tin để tính giá, cước sử dụng dịch vụ trên môi trường mạng.
  • Eastern Sun cam kết sẽ sử dụng, chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân cá nhân của Khách Hàng cho bên thứ ba với mục đích và phạm vi đã thông báo, trừ các trường hợp sau: Eastern Sun có thỏa thuận riêng với Khách Hàng về mục đích và phạm vi sử dụng ngoài những mục đích, phạm vi đã thông báo; Để cung cấp Sản phẩm, Dịch Vụ theo yêu cầu Khách Hàng;
  • Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
 4. Khách Hàng có quyền yêu cầu Eastern Sun kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình. Việc yêu cầu được thực hiện bằng email hoặc văn bản.
 5. Eastern Sun sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Khách Hàng khi được yêu cầu hoặc Eastern Sun sẽ cung cấp cho Khách Hàng công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.

14. Quảng cáo

Cùng với việc tải Ứng Dụng và sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng đồng ý rằng sẽ nhận các thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng qua tin nhắn SMS, email, bao gồm nhưng không giới hạn các tin nhắn quảng cáo về việc cập nhật thêm dịch vụ trên Ứng Dụng, tích lũy điểm, tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng, các chương trình khuyến mãi trong tháng của Eastern Sun.

15. Giới hạn trách nhiệm

Ngoài các trách nhiệm cụ thể đã được thông tin, cùng với việc tải Ứng Dụng và sử dụng Dịch Vụ do Eastern Sun cung cấp, Khách Hàng đã hiểu rõ rằng:

 1. Các thông tin, chính sách, sản phẩm và dịch vụ được công bố trên Website và/hoặc Ứng Dụng chỉ mang tính chất thông tin tham khảo để Khách Hàng quyết định sử dụng Sản phẩm Dịch Vụ.
 2. Eastern Sun sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào cho điện thoại của Khách Hàng do việc sử dụng Website hoặc tải Ứng Dụng gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại do phần mềm độc hại, virus, các thiệt hại về việc không thể truy cập được các trang thông tin liên lạc khác hoặc phương tiện điện thoại của Khách Hàng bị chậm…
 3. Khách hàng chịu trách nhiệm chính về quá trình sử dụng thông qua việc sử dụng Ứng Dụng. Trong mọi trường hợp Eastern Sun không chịu trách nhiệm liên quan đến và/hoặc phát sinh từ các vấn đề khách quan.